2lolomza@onet.eu
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
drukuj

Zamówienia publiczne od 130 000zł

OGŁOSZENIE O zamówieniu :

"Modernizacja pomieszczeń sal nr 13 i 31 w II LO w Łomży „  

nr sprawy  II LO.21.1.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem ezamowienia.gov.pl, gdzie zamieszczone zostało Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem w załączeniu

 

OGŁOSZENIE O zamówieniu :

"Naprawa kominów budynku
II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży"
Znak: II LO.21.5.2021

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f76b8786-eda1-418a-a07c-2d5e8da03e56 

Wpłynęło zapytanie:

Proszę o uzasadnienie wymagania:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej dla zamówienia:
a) Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej roboty budowlanej, w zakres której wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia – obejmujących budowę, przebudowę lub remont budynków o wartości brutto min. 180 000 zł. Budynek nie jest przedmiotem zamówienia
b) Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi pozwalających na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach:
 konstrukcyjno-budowlanej(pełniący funkcje kierownika budowy) oraz powinien wykazać się 1.5-roczną praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków czy boisko jest wpisane do rejestru zabytków?
 instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej (pełniący funkcje kierownika robót) wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia brak opisu branży elektrycznej w przedmiotowym zadaniu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zniszczonej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej,            Pl. Kościuszki 3, 18-400 Łomża.

Boisko wielofunkcyjne jest zlokalizowane na posesji szkolnej i stanowi otoczenie zabytku ( budynek szkoły jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków ) więc obowiązują nas przepisy ustawy o „zabytkach” stąd mowa o takowej praktyce zawodowej i robotach obejmujących budowę, przebudowę lub remont budynków.

Jeśli chodzi o uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznej mogą one być konieczne więc przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

 

OGŁOSZENIE O zamówieniu :

"Naprawa pokrycia dachowego nad częścią administracyjno-socjalną budynku hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży "        nr sprawy II LO.21.3.2021

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ocds-148610-96baf90e-1f85-11ec-b885-f28f91688073

OGŁOSZENIE O zamówieniu :

Naprawa zniszczonej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy
II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży nr sprawy
II LO.21.4.2021

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ocds-148610-c2f4c3d9-1f78-11ec-b885-f28f91688073

OGŁOSZENIE O zamówieniu :

"Dostawa wraz z montażem wyposażenia szatni w budynku  II LO 

                 im. M. Konopnickiej w Łomży." nr sprawy  II LO.21.2.2021

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d49b2409-702d-4499-bd2e-c66ed5f11a54

OGŁOSZENIE O zamówieniu :

„Przebudowa pomieszczeń na niskim parterzeoraz schodów na parter budynku II LO w Łomży”

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/769e2393-21a5-4e2c-9f28-bb4b1e900bd0

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Śleszyńska
Odpowiada:Maria Śleszyńska
Wytworzył:Maria Śleszyńska
Data ostatniej zmiany:2023-05-10 11:51:06

Archiwum

Data Autor
2023-04-24 13:55 Maria Śleszyńska zobacz
2023-04-13 10:50 Maria Śleszyńska zobacz
2023-04-07 12:40 Maria Śleszyńska zobacz
2021-10-13 15:18 Maria Śleszyńska zobacz
2021-10-12 11:49 Maria Śleszyńska zobacz
2021-10-11 14:20 Maria Śleszyńska zobacz
2021-09-27 14:20 Maria Śleszyńska zobacz
2021-09-27 13:14 Maria Śleszyńska zobacz
2021-09-27 11:45 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-25 11:10 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-25 11:07 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-25 10:46 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 13:07 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 13:07 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 13:05 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 11:31 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 11:25 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 10:47 Maria Śleszyńska zobacz
2021-05-11 10:37 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-29 10:02 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 15:18 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 15:17 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 15:14 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 15:11 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 15:11 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 15:00 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 14:59 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 14:54 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 14:53 Maria Śleszyńska zobacz
2021-04-28 14:34 Maria Śleszyńska zobacz
2021-03-22 14:07 Maria Śleszyńska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6659