2lolomza@onet.eu
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
drukuj

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro

 

W związku z zaistniałą sytuacją odwołujemy "Organizację wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4-dniowej na południowy-zachód Polski dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS II LO w Łomży"

Załącznik C

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Łomża, dn. 28.02.2020r.

Znak sprawy:.............

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zamawiający :II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, Plac Kościuszki 3, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EUR na

„ Organizacja wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4 – dniowej na południowy - zachód Polski

dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS II LO w Łomży”

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

1.Wycieczka będzie liczyła 42 osoby  (+/- dwie osoby )

2.Termin wycieczki – od 11 czerwca 2020r. do 14 czerwca 2020r..

3.Cena jednostkowa 1 uczestnika jest podstawą do ustalenia rozliczenia ostatecznej wartości wycieczki.

4.Wykonawca przedstawi w swojej ofercie program obejmujący:

a) Zwiedzanie miasta Wrocławia: Hydropolis, Fontanna grająca, Ogród Zoologiczny i Afrykarium, Hala Stulecia, Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa i Centrum Poznawcze Hali  Stulecia, Ogrody Japońskie, Pałac Królewski wraz z ogrodami barokowymi, Panorama Racławicka (dla chętnych),

b) Skalne Miasto w Czechach – trasy turystyczne Czeskich Gór Stołowych ,  przejażdżka łodzią po skalnym jeziorku.

c) Zwiedzanie  z przewodnikiem zamku w Książu

d) Palmiarnia Lubichowska

e) Jedlinki – zespół pałacowo hotelowy

f) Wieczór integracyjny

g) Czas wolny

5.  Wymienione poniżej świadczenia zawarte w cenie wycieczki:

a) Przejazdy autokarem klasy LUX

b) Miejsce zakwaterowania w hotelu/ hotelach (max dwóch) pokoje 2 osobowe o jednakowym standardzie z łazienkami.

c) Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje oraz obiad w dniu powrotu.

d) Usługę licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki.

e) Ubezpieczenie każdego uczestnika wycieczki KL, CP, NNW Assistance i bagaż.

6. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Koszt biletów wstępu do poszczególnych miejsc

    Wykonawca określi oddzielnie.

7. Wykonawca poda nazwę hotelu/hoteli i jego/ich adres/adresy.

8.  Wykonawca poda miejsce i czas wyjazdu oraz  powrotu uczestników wycieczki.

9. Wykonawca da gwarancję niezmienności ceny oraz przedstawi warunki rezerwacji grupowych.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz najkorzystniejszy wariant realizacji.

Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem „Organizacja wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4 – dniowej na południowy – zachód Polski” do dnia 10.03.2020r. do godz. 1400 w siedzibie zamawiającego w Łomży przy Placu Kościuszki 3, pok. Nr 21  ( sekretariat)

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Jolanta Kossakowska.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                               .

….............................................................

             (miejscowość, data)

 

 

 

 

 

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

 

 

nr tel....................... nr fax..............................)

 

 

 

OFERTA

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

„ Organizacja wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4 – dniowej na południowy - zachód Polski dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS II LO w Łomży”

 

 

 

1.Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

      

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),

 

podatek VAT stawka .............%  kwota zł . ...............................................................

 

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).

 

2.  Termin realizacji  od 11 czerwca 2020r. do 14 czerwca 2020r..

3.  Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty .

 

 

 

                                                                                   …………………………………….

                                                                                                  (data i podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 


    

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Śleszyńska
Odpowiada:Maria Śleszyńska
Wytworzył:Maria Śleszyńska
Data ostatniej zmiany:2020-03-11 11:51:37

Archiwum

Data Autor
2020-02-28 10:30 Maria Śleszyńska zobacz
2020-02-28 10:27 Maria Śleszyńska zobacz
2020-02-28 10:25 Maria Śleszyńska zobacz
2020-02-28 10:18 Maria Śleszyńska zobacz
2020-02-28 10:08 Maria Śleszyńska zobacz
2020-02-28 10:05 Maria Śleszyńska zobacz
2018-03-15 14:46 Maria Śleszyńska zobacz
2018-03-15 14:45 Maria Śleszyńska zobacz
2018-03-05 14:36 Maria Śleszyńska zobacz
2018-03-05 14:33 Maria Śleszyńska zobacz
2018-03-05 14:23 Maria Śleszyńska zobacz
2017-10-30 15:15 Maria Śleszyńska zobacz
2017-10-30 15:06 Maria Śleszyńska zobacz
2017-09-13 14:27 Maria Śleszyńska zobacz
2017-09-13 14:20 Maria Śleszyńska zobacz
2017-09-13 12:38 Maria Śleszyńska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13590