2lolomza@onet.eu
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
drukuj

Zamówienia publiczne poniżej 130 000zł

 

                                                                                                                                              Załącznik F

                                                                                                                                                                                            

 

„ Organizacja wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4 – dniowej do Szczecina i okolic, dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS II LO w Łomży”

 (przedmiot zamówienia)

Znak sprawy …...........

Nazwa i adres Zamawiającego:      II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży,

                                                        Plac Kościuszki 3,18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      

JC Podróże Jolanta Cwalina, ul. Długa 6, 18 – 400 Łomża

Uzasadnienie wyboru oferty : Wybrano wykonawcę usługi, który zaproponował bardzo urozmaicony i atrakcyjny program turystyczny spełniający nasze oczekiwania i zapewniający bardzo dobre warunki podróży i pobytu. Ofertę tą wybrano mimo wyższej ceny usługi od pozostałych ofert.

 Oferty złożone w postępowaniu:

L.p.

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1.     

Magdalena Siśkiewicz New Chalange,                               ul. Rydłówka 5/107,                                                        30 – 363 Kraków

59 450,00zł

2.     

Magdalena Siśkiewicz New Chalange,                               ul. Rydłówka 5/107,                                                        30 – 363 Kraków

56 300,00zł

3.     

Biuro Usługowo-Turystyczne *ATLANTIC*,                    Pl. Wolności 12,                                                                 35 – 073 Rzeszów

53 500,00zł

4.     

Biuro Podróży NOWATOR,                                            ul. Skłodowskiej-Curie 13,                                               15 – 204 Białystok

69 950,00zł

5.     

JC Podróże Jolanta Cwalina,                                            ul. Długa 6,                                                                         18 – 400 Łomża

72 500,00zł

6.     

COUNTRY TRAVEL Małgorzata Firlejczyk,                      ul. Za Wodą 22                                                                  34 – 322 Gliwice

64 520,00zł

 

 

ZałącznikB

                                                                                                                                                                                          

                                                                                    Łomża, dn. 20.02.2023r.

Znak sprawy:.............

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zamawiający :II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, Plac Kościuszki 3, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 000zł  na

„ Organizacja wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4 – dniowej do Szczecina i okolic, dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS II LO w Łomży”

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Wycieczka będzie liczyła 50 osób (+/- dwie osoby )
 2. Termin wycieczki – od 08 czerwca 2023r. do 11 czerwca 2023r..
 3. Cena jednostkowa 1 uczestnika jest podstawą do ustalenia rozliczenia ostatecznej wartości wycieczki.
 4. Wykonawca przedstawi w swojej ofercie program obejmujący:
 5. Zwiedzanie miasta Szczecina
 6. Atrakcje turystyczne w okolicach Międzyzdrojów , Świnoujścia , Kołobrzegu.
 7. Wieczór integracyjny
 8. Czas wolny
 9. Wymienione poniżej świadczenia zawarte w cenie wycieczki:
 10. a) Przejazdy autokarem klasy LUX
 11. b) Miejsce zakwaterowania w obiekcie o standardzie turystycznym, pokoje 2 osobowe o jednakowym

                 standardzie z łazienkami.

 1. c) Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje oraz obiad w dniu powrotu.
 2. d) Usługę licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki.
 3. e) Ubezpieczenie każdego uczestnika wycieczki KL, CP, NNW Assistance i bagaż.
 4. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Koszt biletów wstępu do poszczególnych miejsc

    Wykonawca określi oddzielnie.

 1. Wykonawca poda nazwę hotelu i jego adres.
 2. Wykonawca poda miejsce i czas wyjazdu oraz powrotu uczestników wycieczki.
 3. Wykonawca da gwarancję niezmienności ceny oraz przedstawi warunki rezerwacji grupowych.
 4. Mile widziane inne propozycje atrakcji turystycznych.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz najkorzystniejszy wariant realizacji.

Ofertę należy złożyć mailem ( 2lolomza@onet.eu ), faxem (86 216 27 50) lub w siedzibie zamawiającego w Łomży przy Placu Kościuszki 3, pok. Nr 21  ( sekretariat), do dnia 27.02.2023r. do godz. 1400

 

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Jolanta Kossakowska.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                               .

….............................................................

             (miejscowość, data)

 

 

 

 

 

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

 

 

nr tel....................... nr fax..............................)

 

 

 

OFERTA

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

 

„ Organizacja wycieczki turystyczno-wypoczynkowej, 4 – dniowej do Szczecina i okolic, dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS II LO w Łomży”

 

 

 

1.Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

      

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),

 

podatek VAT stawka .............%  kwota zł . ...............................................................

 

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).

 

 1. Termin realizacji od 08 czerwca 2023r. do 11 czerwca 2023r..
 2. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty ( szczegóły w załączeniu).

 

 

 

                                                                                   …………………………………….

                                                                                 (data i podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Śleszyńska
Odpowiada:Maria Śleszyńska
Wytworzył:Maria Śleszyńska
Data ostatniej zmiany:2023-03-01 15:30:49

Archiwum

Data Autor
2023-02-20 12:58 Maria Śleszyńska zobacz
2023-02-20 12:57 Maria Śleszyńska zobacz
2021-03-22 14:08 Maria Śleszyńska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5996