tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Regulamin Imprezy Masowej Gościniec Łomżyński - Zasmakuj w Łomży 2021

Regulamin Imprezy Masowej  „Gościniec Łomżyński, Zasmakuj w Łomży 2021

 27 i 28 sierpnia 2021 r. godz.16.00 do 23.00

 

 1. Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży.
 2. Teren imprezy masowej: Amfiteatr miejski, ul. Zjazd w Łomży, teren ograniczony barierkami ochronnymi,
 3. Impreza jest dostępna dla wszystkich osób w ilości 3750 zaszczepionych  i 250 osób bez szczepień, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
 4. Do obowiązku służb porządkowych należy sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – niewpuszczania ich na teren imprezy masowej.
 5. Osoby przebywające na terenie są zobowiązane zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na obiekcie, mają obowiązek noszenia maseczek.

Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy;

 1. Osoby przebywające na terenie korzystają z ochrony służb porządkowych – ochrony oraz mogą korzystać z informacji o przebiegu imprezy i regulaminu.
 2. Zabrania się ponadto wnoszenia na teren ;

- broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów , które mogą być użyte jako broń, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

- butelek, kubków, dzbanków  lub puszek wykonanych z kruchego , pękającego lub twardego materiału.

- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych , drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych  itp.

 1. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na teren.
 2. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren oraz wnoszenie i spożywania alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.
 3. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia terenu.
 4. Każdy kto przebywa na terenie imprezy powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził, ani nie zagrażał innym.
 5. Każdy kto przebywa na terenie zobowiązany jest do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, widzowie zobowiązani są do dostosowania się zaleceniom służb porządkowych – ochrony
 7. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie należy niezwłocznie powiadomić osoby funkcyjne będące na terenie oraz stosować się do nakazów i poleceń służb ratowniczych i porządkowych – ochrony.
 8. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.
 9. Informacja o sposobie udostępnienia Regulaminu Imprezy: o zasadach bezpieczeństwa

Na terenie imprezy, w głównych punktach wejściowych, umieszczone zostaną tablice: Regulaminy, Program imprezy oraz tablice informujące o zasadach bezpieczeństwa.

Poza tym o zasadach bezpieczeństwa Organizator informować będzie uczestników imprezy poprzez strony internetowe BiP MDK-DŚT i mediach społecznościowych oraz plakatach.

Regulamin Imprezy Masowej Gościniec Łomżyński - Zasmakuj w Łomży 2021r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Zuzga
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Jacek Żukowski
Data ostatniej zmiany:2021-08-18 13:59:16

Archiwum

Data Autor
2021-08-18 13:58 Anna Zuzga zobacz
2021-08-18 13:54 Anna Zuzga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 124