tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY – DOMU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH W ŁOMŻY

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu mdk.lomza.pl

 

Data publikacji strony internetowej:  27.02.2000

Data ostatniej dużej aktualizacji: 3.02.2021

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Materiały multimedialne nie posiadają napisów i audio deskrypcji
 • Brak utworzonych na stronie skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach serwisu

 

Materiały na stronie mdk.lomza. pl są publikowane od wielu lat, przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Serwis został wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: tryb wysokiego kontrastu i powiększenia czcionki. Strona jest serwisem responsywnym, opracowanym w taki sposób, aby można go było także wygodnie przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego). .

Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w zakresie dostępności cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Właścicielem strony jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, z siedzibą w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3, będący samorządową instytucją kultury Miasta Łomża, wpisaną pod nr WS.4011-1/94 do Rejestru Kultury Miasta Łomża. Kontakt do sekretariatu (w godz. 8.00-15.00), tel. 86 216 32 26, mail: sekretariat@mdk.lomza.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Zuzga, adres poczty elektronicznej  promocja@mdk.lomza.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 86 216 32 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek MDK-DŚT

 ul Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

 1. Opis dostępności wejścia do budynku
 2. Główne wejście od ul. Wojska Polskiego –na poziomie parteru, znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózku został wykonany podjazd z balustradą po jednej stronie.
 3. Wejście od strony ul. 3-go Maja - drzwi wejściowe nie posiadają progu, znajdując się na poziomie parteru zapewniając swobodny dostęp osobom z trudnościami w poruszaniu się.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
 6. W budynku brak windy zapewniającej dostęp do wszystkich kondygnacji.
 7. Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom z psem przewodnikiem, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
 8. Podłogi o powierzchni równej. Na parterze budynku i schodach i korytarzach wykonane z płytek ceramicznych powodujące częściowo odbicia światła. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.
 9. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się klatka schodowe z jednostronnymi poręczami.
 10. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 14. W sąsiedztwie budynku MDK-DŚT znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na rogu ul. Wojska Polskiego i ul. 3-go Maja. Od strony ul 3-go Maja, od zaplecza, miejsca parkingowe przed wejściem do budynku.
 15. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 16. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 17. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 18. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z pracownikami.
 19. Galeria pod Arkadami,

Ul. Farna 1, 18-400 Łomża,

 1. Opis dostępności wejścia do Galerii
 2. Główne wejście od Starego Rynku znajduje się na parterze budynku. Problemem dla osób poruszających się na wózkach stanowi próg w wejściu do Galerii. Pomieszczenia w Galerii podzielona są dwoma stopniami schodów .
 3. Do Galerii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W Galerii brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 6. W Galerii nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 7. W Galerii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 9. W bezpośrednim sąsiedztwie Galerii znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i miejsca parkingowe na Starym Rynku.
 10. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
 11. Do Galerii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W Galerii nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 14. W Galerii nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z pracownikami.

 

III. Pracownia Plastyczna

Ul. Dmowskiego 2C, 18-400 Łomża

 1. Opis dostępności wejścia do Pracowni Plastycznej
 2. Główne wejście od ul. Dmowskiego znajduje się na parterze budynku.
 3. Do Pracowni plastycznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Zemło
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2021-03-23 08:50:34

Archiwum

Data Autor
2021-03-23 08:44 Krzysztof Zemło zobacz
2020-02-27 11:59 Anna Zuzga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 429