drukuj

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zniszczenie makulatury będącej na stanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży i dalsze jej zagospodarowanie we własnym zakresie
data zamieszczenia: 7.02.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie etykiet na egzaminy w 2018 roku dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
data zamieszczenia: 7.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty - Odbiór i zniszczenie makulatury będącej na stanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży i dalsze jej zagospodarowanie we własnym zakresie
data zamieszczenia: 1.02.2018
 

Zapytanie ofertowe - Wykonanie etykiet na egzaminy w 2018 r. dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
data zamieszczenia: 31.01.2018


OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

data zamieszczenia: 4.11.2016

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II

Przetarg II Roboty budowlane 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA
data zamieszczenia: 14.06.2016

 

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu
data zamieszczenia: 14.06.2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data zamieszczenia: 8.06.2016

Przetarg II Roboty budowlane 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA
data zamieszczenia: 14.06.2016


OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu
data zamieszczenia: 14.06.2016


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data zamieszczenia: 8.06.2016


ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.
Numer ogłoszenia: 124478 - 2016; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA
data zamieszczenia: 17.05.2016


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 25 SIERPNIA 2015 ROKU.
Numer ogłoszenia: 122103 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
data zamieszczenia: 17.08.2015


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
data zamieszczenia: 12.08.2015

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 25 SIERPNIA 2015 ROKU.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 25 SIERPNIA 2015 ROKU.
data zamieszczenia: 3.08.2015


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W CZERWCU 2015 ROKU.
data zamieszczenia: 10.06.2015


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w czerwcu 2015 roku.
data zamieszczenia: 3.06.2015


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W CZERWCU 2015 ROKU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W CZERWCU 2015 ROKU
data zamieszczenia: 15.05.2015


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
data zamieszczenia: 6.05.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W MAJU I CZERWCU 2015 ROKU.
data zamieszczenia: 24.04.2015


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2015 roku.
data zamieszczenia: 16.04.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W MAJU I CZERWCU 2015 ROKU.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W MAJU I CZERWCU 2015 ROKU.
data zamieszczenia: 1.04.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W KWIETNIU I MAJU 2015 ROKU.
data zamieszczenia: 30.03.2015


ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI
data zamieszczenia: 27.03.2015


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w kwietniu i maju 2015 roku.
data zamieszczenia: 24.03.2015


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W KWIETNIU I MAJU 2015 ROKU.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJW ŁOMŻY W KWIETNIU I MAJU 2015 ROKU.
data zamieszczenia: 9.03.2015


USŁUGI PRZEWOZU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTW: PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 26 SIERPNIA 2014 ROKU.
data zamieszczenia: 25.08.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usługi przewozu materiałów egzaminacyjnych na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 26 sierpnia 2014 roku.
data zamieszczenia: 18.08.2014


USŁUGI PRZEWOZU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTW: PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 26 SIERPNIA 2014 ROKU.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
data zamieszczenia: 1.08.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI PRZEWOZU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH PO PRZEPROWADZONYCH EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH (EGZAMIN ZAWODOWY) W SZKOŁACH NA TERENIE WOJEWÓDZTW: PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W CZERWCU 2014 ROKU.
data zamieszczenia: 9.06.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usługi przewozu materiałów egzaminacyjnych po przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych (egzamin zawodowy) w szkołach na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2014 roku.
data zamieszczenia: 30.05.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Oddyminanie klatki schodowej nr 2
data zamieszczenia: 29.05.2014


USŁUGI PRZEWOZU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH PO PRZEPROWADZONYCH EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH (EGZAMIN ZAWODOWY) W SZKOŁACH NA TERENIE WOJEWÓDZTW: PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W CZERWCU 2014 ROKU.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI PRZEWOZU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH PO PRZEPROWADZONYCH EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH (EGZAMIN ZAWODOWY) W SZKOŁACH NA TERENIE WOJEWÓDZTW: PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W CZERWCU 2014 ROKU.
data zamieszczenia: 13.05.2014


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - Oddyminanie klatki schodowej nr 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI
data zamieszczenia: 06.05.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Adaptacja i remont budynku byłego Zespołu Szkół Drzewnych przy Al. Legionów nr 9 w Łomży na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
data zamieszczenia: 30.04.2014


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Adaptacja i remont budynku byłego Zespołu Szkół Drzewnych przy Al. Legionów nr 9 w Łomży na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
data zamieszczenia: 30.04.2014


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W MAJU I CZERWCU 2014 ROKU.
data zamieszczenia: 23.04.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2014 roku.
data zamieszczenia: 15.04.2014


Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowalane

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt

Pytania i odpowiedzi do SIWZ
data zamieszczenia: 03.04.2014


Świadczenie usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2014 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług transportu  materiałów  egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2014 roku.
data zamieszczenia: 20.03.2014


Świadczenie usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w kwietniu i maju 2014r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
data zamieszczenia: 20.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
data zamieszczenia: 25.03.2014


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w kwietniu i maju 2014 roku.
data zamieszczenia: 14.03.2014


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ROBOTY BUDOWLANE 2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI

ZMIANY DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
data zamieszczenia: 24.02.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data zamieszczenia: 21.03.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
data zamieszczenia: 13.03.2014


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERNIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W KWIETNIU I MAJU 2014 R.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W KWIETNIU I MAJU 2014 ROKU.
data zamieszczenia: 19.02.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE
data zamieszczenia: 3.12.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
data zamieszczenia: 19.11.2013


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 27 SIERPNIA 2013 ROKU
data zamieszczenia: 08.08.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 27 sierpnia 2013 roku.
data zamieszczenia: 02.08.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W DNIU 27 SIERPNIA 2013 ROKU.
data zamieszczenia: 15.07.2013


ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W CZERWCU 2013 ROKU
data zamieszczenia: 12.06.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w czerwcu 2013 roku
data zamieszczenia: 6.06.2013


ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

data zamieszczenia: 28.05.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY W CZERWCU 2013 ROKU.
data zamieszczenia: 16.05.2013


ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

ZAŁĄCZNIKI
data zamieszczenia: 25.04.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2013 roku
data zamieszczenia: 11.04.2013


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług transportu  materiałów  egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2013 roku
data zamieszczenia: 20.03.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw – podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w kwietniu i maju 2013 roku
data zamieszczenia: 5.03.2013


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w kwietniu i maju 2013 roku
data zamieszczenia: 8.02.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 21.08.2012 roku.
data zamieszczenia: 13.08.2012


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 21.08.2012 roku
data zamieszczenia: 25.07.2012


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży w czerwcu 2012 roku.

data zamieszczenia: 8.06.2012


TRANSPORT PRZESYŁEK ZAWIERAJĄCYCH MATERIAŁY EGZAMINACYJNE NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW - PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, KTÓRYCH OBSZAR OBEJMUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY.

data zamieszczenia: 23.05.2012

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie o wyborze oferty - ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY
data zamieszczenia: 18.05.2012


ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY. Numer ogłoszenia: 135348 - 2012; OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
data zamieszczenia: 27.04.2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załączniki w formacie PDF 


pytania i odpowiedzi


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży w maju i czerwcu 2012 roku.
data zamieszczenia: 19.04.2012


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie transportu przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.
data zamieszczenia: 21.03.2012


Świadczenie usług transportu materiałów egzaminacyjnych na terenie dwóch województw podlaskiego i warmińsko mazurskiego, na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w maju i czerwcu 2012 roku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAWMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU  MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH NA TERENIE DWÓCH WOJEWÓDZTW -  PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, NA RZECZ  OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINCYJNEJ W ŁOMŻY W MAJU I CZERWCU 2012 ROKU
data zamieszczenia: 20.03.2012


Transport przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińskomazurskiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

Treść ogłoszenia - plik w formacie PDF
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - plik w formacie PDF

data zamieszczenia: 22.02.2012

Osoby odpowiedzialne

Autor:OKE
Odpowiada:OKE
Wytworzył:OKE
Data ostatniej zmiany:2018-02-07 15:28:45

Archiwum

Data Autor
2018-02-07 15:28 OKE zobacz
2018-02-07 11:24 OKE zobacz
2018-02-07 11:23 OKE zobacz
2018-02-01 09:16 OKE zobacz
2018-01-31 10:58 OKE zobacz
2018-01-31 10:58 OKE zobacz
2017-05-19 15:23 OKE zobacz
2017-05-19 15:21 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1777