drukuj

Współpraca

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży realizując swoje zadania statutowe i pozastatutowe służące otoczeniu oświatowemu prowadzi stałą współpracę z:

Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie:

 • opracowywania informatorów do wszystkich typów egzaminów,
 • ustalania procedur opracowywania zestawów egzaminacyjnych,
 • stosowania jednolitych schematów oceniania,
 • opracowywania procedur organizacji i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
 • opracowywania materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów
  i egzaminatorów,
 • wymiany doświadczeń i opinii dotyczących funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych.
Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim Kuratorami Oświaty i organami samorządu terytorialnego
w zakresie:
 • informacji o organizacji, przebiegu i wynikach prowadzonych sprawdzianów i egzaminów
  na terenie poszczególnych województw,
 • upoważnienia szkół i placówek oświatowych do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • obserwacji przebiegu sprawdzianów i egzaminów z upoważnienia dyrektora OKE,
 • wykorzystania informacji o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w zakresie:

 • przygotowanie zestawów egzaminacyjnych do sprawdzianu i egzaminów,
 • opracowywania i modyfikacji informatorów do poszczególnych typów egzaminów
  i przedmiotów,
 • prowadzenia prób, badań i ewaluacji,
 • opracowywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
 • wymiany doświadczeń.

Ponadto Komisja na obszarze swojej działalności współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, środkami masowego przekazu, instytucjami społecznymi, organizacjami branżowymi, izbami gospodarczymi i rzemieślniczymi.

Osoby odpowiedzialne

Autor:OKE
Odpowiada:OKE
Wytworzył:OKE
Data ostatniej zmiany:2017-05-18 14:25:04

Archiwum

Data Autor
2017-05-18 14:24 OKE zobacz
2017-05-18 14:24 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 811