drukuj

Status prawny

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY
została utworzona z dniem 1 lipca 1999 r. na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. z 1999 r., Nr 14, poz. 134 ze zmianami).

Nadzór nad działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży jest państwową jednostką budżetową finansowana z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Została powołana do organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów i słuchaczy szkół wszystkich typów od podstawowych do policealnych na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Działalnością komisji kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:OKE
Odpowiada:OKE
Wytworzył:OKE
Data ostatniej zmiany:2017-05-18 14:22:06

Archiwum

Data Autor
2017-05-18 14:13 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1073