tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży
drukuj

Informacje o MOSiR

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

tel/fax 86 215 06 05

NIP 718-21-02-536

Dyrektor: Andrzej Modzelewski

www.mosir.lomza.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży (MOSiR) jest jednostką organizacyjną Miasta Łomży, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Utworzony został Uchwałą Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 maja 2009r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu.

Misja, cele i zadania MOSiR w Łomży:

Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu.


Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:

1. Skuteczna realizacja założonych działań.

2. Aktywna współpraca z organizacjami, klubami oraz z podmiotami zewnętrznymi.

3. Wzrost satysfakcji klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie.

4. Rozwój infrastruktury sportowej w mieście zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

5. Optymalizacja kosztów funkcjonowania.

Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonywane są na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

1. Statut MOSiR

2. Regulamin Organizacyjny

3. Plany Finansowe

Działalność MOSiR obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, co przesądza o służebnej roli ośrodka, którego działania nie są nastawione na zysk.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Męczkowska
Odpowiada:Anna Męczkowska
Wytworzył:Anna Męczkowska
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 11:18:24

Archiwum

Data Autor
2021-01-13 11:17 Anna Męczkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1105