tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury, działającą na rzecz edukacji kulturalnej, promocji lokalnej twórczości i upowszechniania wartościowych form artystycznych. Ponadto działalność domu kultury związana jest z aktywnością życia społecznego, sportowego i kulturalnego w mieście poprzez organizację imprez okolicznościowych i pomoc merytoryczno-techniczną imprez organizowanych przez inne podmioty.

Podstawowe, statutowe cele pracy MDK - DŚT to:
 • edukacja kulturalną wśród dzieci i młodzieży realizowana poprzez organizowanie zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów itp,
 • współpraca z łomżyńskimi artystami i środowiskami twórczymi oraz upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
 • prezentacja i przybliżanie sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
 • organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów.  
 • stała współpraca z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
 • współpraca z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
 • współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.

Edukacja kulturalna oraz zajęcia z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą odbywają się w pracowniach, grupach i zespołach prowadzonych przez instruktorów MDK – DŚT.
1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej, na warsztatach i plenerach oraz poprzez organizowanie wystaw w galeriach Bonar i Pod Arkadami, warsztatów fotograficznych i konsultacji indywidualnych
2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,
3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w czasie zajęć grupy recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań grup literackich.
4. edukacja taneczna to głównie próby istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.
Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 250 młodych uczestników .
Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcja „Szukamy Talentów”).
Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji –lokalnych i ogólnopolskich - organizowanych przez naszą instytucję.
W roku  2006 planujemy (podobnie jak w latach poprzednich) organizowanie warsztatów dla uczestników zajęć, a zwłaszcza w okresie wakacji, gdyż warsztaty stanowią doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.
Inną formą skierowaną głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich są zajęcia przygotowywane w ramach akcji „Zima, lato w mieście”. Są to na ogół utrzymane w formie zabawy zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Planujemy utrzymanie i rozwijanie zajęć dla dzieci pozostających w domu w czasie kanikuły, gdyż jest to dla nich interesująca forma spędzania czasu wolnego, a często daje również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu sztuki w ramach akcji „Szukamy Talentów”.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych od początku i z założenia był związany z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Funkcja DŚT w chwili obecnej skupia się na pomocy w promowaniu dokonań naszych plastyków i literatów (promocje książek, wystawy, imprezy jubileuszowe), muzyków oraz na stałej współpracy z fotografikami, których skupiliśmy w Klubie Fotografików Łomżyńskich.
Kontynuować będziemy prezentacje i promocje lokalnych dokonań muzycznych w ramach  przeglądów rockowych „Teraz Łomża” i „Non Stop Rock Festiwal”.
Nadal nową inicjatywą jest działalność Klubu Młodego Literata adresowana do ludzi zajmujących się pisaniem. Chcemy wspierać ich działalność poprzez pomoc w wydawaniu tomików wierszy i małych form prozatorskich oraz działalność mającą na celu poznanie i integrację tego środowiska. Natomiast do wszystkich łomżyńskich  (i nie tylko) poetów adresujemy organizowany od 4 lat konkurs im. Jana Kulki.
Ponadto staramy się promować lokalnych twórców w czasie dużych imprez plenerowych (festyny i inne imprezy okazjonalne i masowe) oraz przy okazji ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

W Miejskim Domu  Kultury - Domu Środowisk Twórczych prezentowane są w miarę możliwości często wartościowe propozycje artystyczne z różnych dziedzin kultury. Całościową próbę prezentacji profesjonalnej sztuki stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy utrzymać tę wieloletnią tradycję prezentacji najlepszych form muzycznych (jazzowych, muzyki środka, poezji śpiewanej), teatralnych, plastycznych i z dziedziny fotografii artystycznej oraz sztuki poszukującej. Tradycją ostatnich dwóch lat jest organizowanie w ramach Jesieni cyklicznych imprez takich jak Muzyczne Zaduszki, Andrzejki w stylu pop. Formułę imprez cyklicznych będziemy starali się poszerzyć o dużą, coroczną imprezę jazzową.

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego
i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez okazjonalnych, elitarnych i masowych jest ważnym zadaniem podejmowanym przez naszą instytucję. W roku 2006 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia. Nowym wyzwaniem organizacyjnym stała się impreza „Gościniec Łomżyński”, której trzecia edycja (organizowana przy wsparciu Wydziału Rozwoju Gospodarczego UM i sponsorów) zapewne odbędzie się latem.

W roku 2006 kontynuować będziemy działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Poszerzamy znacząco zasięg powyższych zadań – konkursy miejskie przekształcają się w regionalne, wojewódzkie i ogólnopolskie.
Najważniejsze konkursy i przeglądy zaplanowane na 2006 r.to:
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki
Eliminacje miejskie ogólnopolskich konkursów recytatorskich
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Tumult”
Konkurs plastyczny na Dni Łomży
Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”
Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej
Konkurs plastyczny „Sposób na życie”
Ogólnopolski Przegląd Non Stop Rock Festiwal

Stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji, zwłaszcza zdolnej, twórczej młodzieży dają szansę rozwijania talentów, a mamy nadzieję, że poszerzą obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą i przyniosą jeszcze większe efekty – wyłonią nowe, interesujące osobowości, Od lat staramy się promować kulturę i sztukę wartościową, również tą powstającą na ziemi łomżyńskiej. Unikamy podporządkowania się tandetnej komercji, a także ograniczenia  się do prezentacji i promocji lokalnej, często nie najwyższych lotów, sztuki amatorskiej. Mając na uwadze obowiązek i cel podstawowy - szerzenie kultury,  rzeczy wartościowych oraz działań nowych, poszukujących, wpisujących się w potrzeby i oczekiwania (głownie młodych, aktywnych kulturalnie) grup i osób ze sztuką związanych – proces edukacji, promocji i upowszechniania sztuki opierać będziemy (w miarę możliwości) na przykładach i formach wartościowych. Dotychczasowa tradycja, sposób i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu, mimo z roku na rok trudniejszej sytuacji odbiorców oferty kulturalnej i MDK-DŚT.

W ostatnim czasie znacząco poprawiła się baza techniczna domu kultury po zakupieniu nowego samochodu i zestawu nagłaśniającego oraz odnowieniu pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, pokoi administracji oraz toalet. Udało się także zakończyć remont i adaptacji pomieszczeń po barze w Galerii Pod Arkadami, z przeznaczeniem na klub środowiskowy (fotograficy, literaci, plastycy) i galerię fotograficzną.
Pilną potrzebą inwestycyjną jest odnowienie elewacji zewnętrznej budynku MDK-DŚT  i renowacja terenu za Bonarem oraz zakup nowej kserokopiarki (obecnie użytkowana ma ponad 15 lat i jest mocno eksploatowana do powielania afiszy, gazetek itp.).
Nadal otwartą sprawą, z zakresu wydatków inwestycyjnych, pozostaje zakup pieca ceramicznego do Pracowni Plastycznej.

Pośród zadań celowych i inwestycji planujemy:
Zadania celowe:
 • Festyny (3 Maja, Dni Łomży, Gościniec Łomżyński) – 50.000 zł..,.
 • Konkursy, przeglądy (Konkurs im. J. Kulki, Tumult, Wirująca Strefa)– 20.000 zł.
Inwestycje:
 • remont elewacji i chodnika na zapleczu Bonaru – 25.000 zł  
 • zakup kserokopiarki – ok. 10.000 zł

Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Upowszechniania Muzyki, Tańca i Teatru oraz w Dziale Upowszechniania Plastyki, Fotografii i Filmu.
Praca w działach opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.  
Stałe zajęcia :
Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu
Czarny Teatr Sivina II – 2 x w tygodniu
Teatr Akt – 3 x w tygodniu,
Teatr Szczypiory – 2 x w tygodniu
Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,
Grupa Wokalna Seven – 2 x w tygodniu,
Dziewczęca Grupa Wokalna Emdek – 3 x w tygodniu,
Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 4 x w tygodniu
Grupa Taneczna Twist – 3 x w tygodniu
Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,
Klub Młodego Literata – 2 x w tygodniu,
Klub Fotografików Łomżyńskich – 2 x w miesiącu
oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania
Wszyscy instruktorzy przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

Planowane przez MDK-DŚT imprezy na 2006 r. w załączniku

Opracował: Roman Borawski - Dyr. MDK-DŚT

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2011-03-10 10:44:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721