tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w 2012 r. realizuje zadania określone w rocznym planie pracy. Większość działań merytorycznych podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Oprócz tego dom kultury był angażowany do wykonywania zadań okazjonalnych, jednorazowych lub cyklicznych, ale nie przewidzianych w planie pracy lub wykraczających poza standard działań.

Kalendarz takich przedsięwzięć określają daty świąt państwowych i samorządowych, utrwalony od lat system współpracy z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych oraz pojawianie się nowych inicjatyw.

Działalność domu kultury opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. Rok 2012 rozpoczęły koncerty kolędowe w łomżyńskich kościołach, w wykonaniu zespołów M. Sinoff, których finałem był tradycyjny koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba” w kościele o.o Kapucynów. W ramach ferii zimowych odbyła się cykliczna akcja „Szukamy Młodych Talentów” (otwarte zajęcia dla wszystkich chętnych) oraz koncert finałowy warsztatów perkusyjnych „Bateriada”. Ważnym wydarzeniem był koncert ”Studio Emdek śpiewa Niemena” połączony z prezentacją 2 części filmu „Domek bez adresu” oraz spotkaniem z jego realizatorami. Ponadto w pierwszym kwartale roku miał miejsce koncert promocyjny zespołu Miąższ z Lublina, którego wokalistką jest była członkini emdekowskich zespołów wokalnych Joanna Zawłocka. W styczniu gościliśmy zespół jazzowy Piotr Wyleżoł Trio a w marcu m.in. grupę Muchy. Ważną imprezą kwietnia było 10-lecie formacji CTG, które miało miejsce w nowej Sali widowiskowej CK przy ul. Sadowej. Oprócz grupy Marka Kisiela wystąpili zaproszeni przez niego goście; raperzy, bitboxerzy i tancerze. Wydarzeniem był także finał konkursu poetyckiego im. Jana Kulki na którym miał miejsce spektakl Teatru Gesty z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz koncert Tadeusza Woźniaka z zespołem. Wiosna jak co roku upłynęła pod znakiem przeglądów i konkursów adresowanych do podopiecznych łomżyńskich szkół i przedszkoli. Odbyły się miejskie eliminacje konkursów recytatorskich, Festiwal Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, Mini Playback Show oraz Festiwal Piosenek Dzieci i Młodzieży „Big Bit”. W kwietniu i czerwcu  miały miejsce premiery Teatru Aktywnego „Iwona” i „Pokolenie próbne” oraz koncert „Śpiewamy dla mamy”. Ciekawym wydarzeniem artystycznym był koncert „Funkowa majówka” w wykonaniu zespołu Lipski Band. W kwietniu odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej „Makulatura to nie śmieć”, a w maju wielkim wydarzeniem wystawienniczym okazała się być organizowana po raz pierwszy w Łomży „Noc muzeów”. MDK – DŚT przygotował na to przedsięwzięcie wystawę Moniki Baczewskiej połączoną z pokazem mody na Starym Rynku oraz wystawę „Młodej fotografii” w Galerii Bonar. Specyficznym wydarzeniem nocy muzeów był koncert reaktywacyjny grupy „Browar Łomża” w klubie Pop Art.

Czerwiec zdominowały imprezy realizowane w ramach Dni Łomży i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Tradycyjnie był planowany festyn z okazji Dnia Dziecka “Słoneczna Estrada”, ale z powodu niepogody impreza  została odwołana. Natomiast mimo nienajlepszej aury odbył się spektakl plenerowy „Ławka rezerwowych” w wykonaniu artystów scen warszawskich. W kolejną rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II w Łomży zorganizowaliśmy koncert „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” w Łomżyńskiej Katedrze. Po raz kolejny odbył się także koncert “Przyjaciele Pani Hani”, którego gwiazdą był Bohdan Łazuka (z udziałem dziewcząt z zespołu Emdek). Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „Sport w Łomży”, którego ekspozycję otwarto w galerii Bonar. Ciekawą ofertą dla dzieci i młodzieży był koncert plenerowy „Lato! Od czego by tu zacząć…” zorganizowany na Starym Rynku w Łomży przez Studio Piosenki Pop Art. Tegoroczna wiosna obfitowała także w liczne premiery teatralne Teatru Aktywnego (5 spektakli premierowych) i wystawy (razem 11 ekspozycji).

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych tradycyjnie nie tylko koordynował imprezy w ramach Dni Łomży ale większość z nich wspierał technicznie i organizacyjnie, m.in.  Novum Jazz Festiwal, Festiwal Teatralny „Walizka”, Dni Walki z Rakiem, festyn „Dzień Uchodźcy” Fundacji „Ocalenie”, Zlot Pojazdów Zabytkowych, imprezę plenerową „Szlak książąt mazowieckich” przy SP Nr 9, „Festyn na Jana”, mszę św. na wzgórzu św. Wawrzyńca w czasie Złotu Wychowanków Łomżyńskich Szkół, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej i łomżyńską Strefę kibica na stadionie miejskim.

Tradycyjnie, jak od lat dom kultury był także współorganizatorem innych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, festyny szkolne i osiedlowe, otwarcia zawodów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. MDK - DŚT wspierał technicznie poprzez nagłośnienie Czwartki Lekkoatletyczne oraz mecze ŁKS-u .

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.

Grupy, zespoły i pracownie:

 • Teatr Aktywny (Joanna Klama) – 23 uczestników,
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 16,
 • Studio Wokalne Emdek (Magda Synow) – 8,
 • Zespół wokalny Emki (Magda Synow) - 10
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
 • Formacja Taneczna “Kids” - 12
 • grupy break dance (Marek Kisiel) - 40
 • Dziewczęce Grupy Taneczne:  „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz”  (Marek Kisiel)-32
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.12 osób,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60,

oraz współpracujący z Galerią Pod Arkadami Klub Fotografii „Nurt” (12 osób)

O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w naszym domu kultury ma na swoim koncie prestiżowe trofea.

 

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.

Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej.

Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków m.in. wystawy: fotografii Krzysztofa Borawskiego, „Odbicia” Moniki Baczewskiej, „Moja Łomża” Zdzisława Kalinki.

W galerii Bonar miały miejsce wystawy pokonkursowe i poplenerowe.

Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance, zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie) wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje i przeglądy oraz brali udział w castingach do programów telewizyjnych.

 

W pierwszym półroczu 2012 r.  MDK - DŚT zorganizował:

 • 17 koncertów muzycznych,
 • 11 wystaw plastycznych i fotograficznych,
 • 5 spektakli teatralnych,
 • 8 konkursów i przeglądów,
 • 6 warsztatów artystycznych
 • 7 innych przedsięwzięć, głównie promujących kulturę lokalną.

Ponadto z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięli udział w licznych konkursach oraz prezentowali się wiele razy na imprezach współorganizowanych  lub organizowanych przez inne podmioty.

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, Teatrem Lalki i Aktora, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami)

Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które współpracują z MDK – DŚT przy realizacji swoich zamierzeń jest znacząca, co powoduje duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników.

 

Łomża 2012-07-20

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK - DŚT

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-08-01 14:21:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 660