tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupiają się wokół upowszechniania wartościowych form artystycznych, edukacji kulturalnej, promocji lokalnej twórczości i współpracy z podmiotami działającymi na polu kultury. Ponadto, poprzez organizację imprez okolicznościowych i pomoc merytoryczno-techniczną innym organizatorom imprez, działalność domu kultury wpisuje się w aktywność życia społecznego, sportowego i kulturalnego w mieście.

Podstawowa działalność MDK – DŚT oparta o statutowe zadania to:

 

  • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana poprzez organizowanie zajęć, konkursów, przeglądów, warsztatów itp,
  • współpraca z łomżyńskimi artystami i środowiskami twórczymi oraz upowszechnianie i promowanie interesujących, lokalnych form artystycznych i kulturalnych,
  • prezentacja i przybliżanie sztuki profesjonalnej z kraju i zagranicy,
  • organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, koncertów, spektakli, wystaw itp.
  • stała współpraca z łomżyńskimi szkołami w zakresie propagowania kultury uczniowskiej i wspierania imprez organizowanych przez szkoły,
  • współpraca z podmiotami organizującymi imprezy o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy też sportowym,
  • współpraca z innymi ośrodkami w kraju i za granicą.

 

 

Edukacja kulturalna realizowana jest w pracowniach, grupach i zespołach prowadzonych przez instruktorów MDK – DŚT.

1. edukacja estetyczna i plastyczna ma miejsce na zajęciach w Pracowni Plastycznej przy ul. Dmowskiego 2c, na warsztatach i plenerach plastycznych i fotograficznych oraz poprzez organizowanie wystaw i spotkań dydaktycznych w galeriach Bonar i Pod Arkadami.

2. edukacja muzyczna realizowana jest poprzez zajęcia w grupach i zespołach, w czasie warsztatów oraz poprzez działalność „rockowej piwnicy”, gdzie mają próby młodzieżowe zespoły muzyczne,

3. edukacja teatralna i literacka odbywa się w ramach zajęć grup recytatorów, grup teatralnych, warsztatów teatralnych, konsultacji indywidualnych oraz spotkań grup literackich.

4. edukacja taneczna to głównie treningi istniejących zespołów tanecznych, otwarte zajęcia grupowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.

Łącznie w pracowniach Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży skupionych jest około 250 młodych uczestników zajęć.

Działalność edukacyjną w ciągu roku szkolnego uzupełniają otwarte zajęcia w czasie wakacji i ferii zimowych (akcje „Szukamy Młodych Talentów”).

Dodatkową, ogromną grupę edukacyjną związaną z MDK - DŚT stanowią uczestnicy konkursów, przeglądów i konfrontacji –lokalnych i ogólnopolskich - organizowanych przez naszą instytucję.

Atrakcyjną i efektywną formą pracy są wakacyjne  warsztaty dla uczestników zajęć całorocznych i otwarte zajęcia (w ramach akcji „Zima, lato w mieście”) dla wszystkich chętnych, gdyż stanowią doskonałą formę łączenia pracy twórczej z wypoczynkiem, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci nowych spektakli, wystaw i koncertów.

Formy otwarte, skierowane głównie do dzieci i młodzieży pozostających w mieście w czasie ferii zimowych i letnich, są o na ogół utrzymane w postaci zabawy i prostych zajęć zachęcających do dalszej pracy twórczej i ewentualnego, trwałego uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez naszą placówkę. Jest to interesująca propozycja spędzania czasu wolnego, a często dająca również szansę zaprezentowania się i sprawdzenia na polu sztuki.

 

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych aktywnie współpracuje z lokalnymi twórcami i środowiskami kulturalnymi. Działalność na rzecz tych środowisk w chwili obecnej skupia się na pomocy w promowaniu ich dokonań (promocje książek, wystawy, koncerty, imprezy jubileuszowe). Formę stałej, regularnej działalności ma współpraca z łomżyńskimi fotografikami. Z Galerią Pod Arkadami związany jest Klub Fotograficzny Nurt, który powstał na bazie utworzonego w MDK – DŚT Klubu Fotografików Łomżyńskich. Planujemy nadal wspierać klub Nurt w działalności promującej fotografię (wystawy, katalogi, plenery, spotkania dyskusyjne). Ponadto w czasie akcji „Szukamy młodych talentów” organizowane będą otwarte zajęcia warsztatowe dla młodych pasjonatów fotografii.

Kontynuować będziemy prezentacje i promocje lokalnych wykonawców muzycznych w ramach  regularnych koncertów i przeglądów rockowych „Teraz Łomża” oraz w czasie dużych imprez plenerowych i okolicznościowych.

Obecnie głównym elementem promocji literatury jest ogólnopolski konkurs poetycki im. Jana Kulki. Posiada on już określoną renomę w kraju i jest dobrą formą formę popularyzacji i upowszechniania poezji oraz promocji Łomży. Ponadto włączamy się w doraźne akcje promocyjne lokalnych literatów (m.in. Henryka Gały).

 

Miejski Dom  Kultury - Dom Środowisk Twórczych stara się w miarę możliwości prezentować wartościowe propozycje artystyczne z różnych dziedzin kultury. Całościową próbę prezentacji profesjonalnej sztuki stanowi coroczny cykl imprez pod wspólnym hasłem Łomżyńska Jesień Kulturalna. Planujemy kontynuować w 2014 r. tę wieloletnią tradycję prezentacji ciekawych form muzycznych (jazzowych, poezji śpiewanej itp), teatralnych, kabaretowych, plastycznych itp. Tradycją ostatnich lat jest organizowanie w ramach Jesieni cyklicznych imprez takich jak Muzyczne Zaduszki.

 

MDK - DŚT od wielu lat utrzymuje współpracę z instytucjami kultury w mieście, szkołami oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz życia kulturalnego i sportowego. Organizowanie i współorganizowanie imprez okazjonalnych, elitarnych i masowych jest ważnym zadaniem realizowanym przez naszą instytucję. W roku 2014 planujemy utrzymać współpracę z organizatorami imprez, które na trwałe wpisały się do kalendarza miejskiego, a także wspierać artystycznie i technicznie nowe, ważne kulturalnie i społecznie przedsięwzięcia.

Ogromnego wysiłku organizacyjnego i poważnych nakładów finansowych wymaga organizacja imprez plenerowych. Z tego względu wszystkie projekty plenerowe będą planowane i organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim (Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu).

 

W roku 2014 kontynuować będziemy te formy i imprezy, które wpisały się trwale w roczny kalendarz pracy domu kultury, a zwłaszcza działania na rzecz aktywizacji wszystkich środowisk twórczych, a głównie dzieci i młodzieży. Planujemy zorganizować konkursy i przeglądy we wszystkich dziedzinach kultury, realizowanych w MDK-DŚT. Przedsięwzięcia te mają różny zasięg;  miejski (lokalny), regionalny, wojewódzki i ogólnopolski.

Najważniejsze konkursy i przeglądy zaplanowane na 2014 r. to:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki

Eliminacje miejskie ogólnopolskich konkursów recytatorskich

Festiwal Przedszkolaków “Mama, tata i ja”

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Big Bit”

Konkurs plastyczny na Dni Łomży

Ogólnopolski Festiwal Anglojęzycznych Piosenek Filmowych i Musicalowych „Soundtrack”

Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”

Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej

Konkurs plastyczny „Sposób na życie”

 

Stwarzane przez MDK-DŚT warunki oraz działania na rzecz aktywizacji kulturalnej młodzieży dają szansę rozwijania talentów i poszerzają obszar i grono ludzi zainteresowanych kulturą. Mając na uwadze cel podstawowy naszej pracy - szerzenie wartościowej kultury, działań  wpisujących się w potrzeby i oczekiwania aktywnych kulturalnie grup i osób – proces edukacji, promocji i upowszechniania kultury i sztuki realizować będziemy na najwyższym poziomie. Dotychczasowa tradycja i charakter działania MDK-DŚT oraz wykształcenie, doświadczenie i twórcza praca instruktorów domu kultury gwarantują utrzymanie zakładanych celów.

 

Możliwość pełnej realizacji założeń merytorycznych jest oparta na bazie lokalowej i wyposażeniu technicznym placówki. Posiadany sprzęt jest naprawiany na bieżąco, jednakże częstotliwość i warunki użytkowania sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego spowodowały jego poważną degradację i zużycie. Potrzeba zakupu nowych zestawów nagłośnieniowych jest sprawą bardzo pilną z uwagi na wiek tych urządzeń i trudności z ich naprawą i doprowadzeniem do pełnej sprawności i wymaganej jakości działania.

Największą bolączką utrudniającą normalne funkcjonowanie placówki jest nie przystosowanie lokalowe  MDK-DŚT do zajęć, organizacji koncertów i spektakli. Najdotkliwiej odczuwamy brak odpowiedniej sali do zajęć tanecznych, które cieszą się największym obecnie zainteresowaniem i sali teatralno- koncertowej na ok. 300 miejsc oraz pomieszczeń magazynowych na sprzęt. Od lat zajęcia odbywają się w trudnych, tymczasowych  warunkach, co ma wpływ na ich jakość i atmosferę.

 

Pilną potrzebą inwestycyjną jest odnowienie elewacji zewnętrznej budynku MDK-DŚT  i renowacja terenu wokół Bonaru. Nie chodzi tu tylko o estetykę obiektu i przyległości ale o powstrzymanie degradacji budynku, którego osiadanie powoduje pęknięcia ścian, posadzek i odpadanie glazury. Dodatkowo utrzymująca się wilgoć (podmokłe podłoże) powoduje zagrzybienie piwnic oraz uszkodzenia parkietu w pomieszczeniach na parterze.

Generalnego remontu wymaga także system klimatyzacyjny obiektu, który z powodu uszkodzenia nagrzewnic i automatyki nie może być zupełnie wykorzystywany, co jest dotkliwie odczuwalne.

 

Reasumując analizę stanu lokalowego należy stwierdzić, że obecna sytuacja lokalowa ogranicza możliwość prowadzenia zajęć (zwłaszcza teatralnych), organizowania przeglądów,  koncertów i spektakli. Ta sytuacja zmusza nas także do rezygnacji z wielu ambitnych imprez wymagających podstawowych warunków lokalowych (klimatyzowana sala widowiskowa ze sceną, kurtyną, garderobami itp).

 

Działalność merytoryczna realizowana jest w MDK-DŚT w Dziale Edukacji Kulturalnej i Realizacji Imprez.

Praca w dziale opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, w zespołach i pracowniach oraz na organizowaniu przez instruktorów poszczególnych działów warsztatów specjalistycznych, imprez promujących daną dziedzinę, konkursów i prezentacji profesjonalnych dzieł i wykonawców.

Stałe zajęcia :

Pracownia Plastyczna – codziennie 5 x w tygodniu

Teatr Aktywny – 4 x w tygodniu

Studio Piosenki Pop Art – 2 x w tygodniu,

Studio Wokalne Emdek – 4 x w tygodniu,

Grupa Taneczna Creazy Twisting Group – 2 x w tygodniu

Grupy break dance – 3 x w tygodniu

Piwnica Muzyczna – 6 x w tygodniu,

Klub Fotograficzny Nurt– 4 x w miesiącu

oraz konsultacje muzyczne, plastyczne i aktorskie w miarę potrzeb i zainteresowania

Wszyscy instruktorzy przewidują zorganizowanie letnich warsztatów oraz prowadzenie imprez i zajęć dla dzieci pozostających w mieście.

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2014-02-07 11:50:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721