tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Podstawą działalności Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych jest roczny plan pracy oraz umocowania prawne, którym podlega z racji ustawy. Większość działań merytorycznych w 2013 roku podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Ponadto dom kultury podejmował inne zadania, w tym zlecone,  okazjonalne, jednorazowe lub cykliczne, ale nie przewidziane w planie pracy. Terminarz takich przedsięwzięć określają daty świąt państwowych i samorządowych, utrwalony od lat system współpracy z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych oraz pojawianie się nowych inicjatyw.

Działalność domu kultury opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. Rok 2013 rozpoczęły koncerty około bożonarodzeniowe w łomżyńskich kościołach, w wykonaniu zespołów M. Sinoff, których finałem był tradycyjny koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba” w kościele o.o Kapucynów. W ramach ferii zimowych odbyła się cykliczna akcja „Szukamy Młodych Talentów” (otwarte zajęcia dla wszystkich chętnych) oraz koncert finałowy uczestników akcji. W pierwszym półroczu odbyło się wiele koncertów; m.in. koncerty jazzowe Tone Raw i New Bone oraz koncerty rockowe (Metal Night 3, Farben Lehre, Raggafaya). Miały miejsce koncerty okazjonalne; walentynkowe Serdeczne Piosenki, Śpiewamy dla Mamy (na Dzień Matki) i  Co Powie Tata.. (na Dzień Ojca). Ważnym i od lat realizowanym cyklem są koncerty związane z osobą Jana Pawła II. W tym roku odbyły się trzy koncerty muzyki gospel po wspólnym tytułem „Jak w niebie wesoło” w wykonaniu Studia Wokalnego EMDEK. Wydarzeniem był także finał konkursu poetyckiego im. Jana Kulki zakończony koncertem Hanny Skrodzkiej - Bałaty z zespołem. Wiosna jak co roku upłynęła pod znakiem przeglądów i konkursów adresowanych do podopiecznych łomżyńskich szkół i przedszkoli. Odbyły się miejskie eliminacje konkursów recytatorskich (OKR), Festiwal Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, Mini Playback Show oraz Festiwal Piosenek Dzieci i Młodzieży „Big Bit”. Miała także miejsce premiery sztuki „Serenada” Teatru Aktywnego. Ponadto w MDK – DŚT zaprezentowane były spektakle „Tacy jak Witkacy”, „Na granicy” grupy Afront i „W to mi graj” fundacji Szafa Kultury. W kwietniu odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej „Makulatura to nie śmieć” pod hasłem „Ptasi świat”, a w maju wielkim wydarzeniem wystawienniczym okazała się być organizowana po raz drugi w Łomży „Noc muzeów”. W galerii Pod Arkadami przygotowana była (wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej) ekspozycja prac (rysunków) Jana Dobkowskiego, honorowego obywatela Łomży. Tego dnia (18.05) miało w Łomży miejsce inne ważne wydarzenie; otwarcie bulwarów i portu nad Narwią. MDK – DŚT był zaangażowany artystycznie i technicznie w program uświetniający to wydarzenie.

Czerwiec zdominowały imprezy realizowane w ramach Dni Łomży. Był koncert w kolejną rocznicę pobytu papieża w Łomży (w kościele św. Krzyża i Katedrze). Po raz kolejny odbył się także koncert “Przyjaciele Pani Hani”, którego gwiazdą był Babski Kabaret czyli Old Spice Girls w składzie Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska i Barbara Wrzesińska. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Łomża” nad Narwią”, którego ekspozycję otwarto w galerii Bonar. Ciekawym zakończeniem półrocza były koncert „Bardzo Dobry Wieczór z Piosenką” i festyn muzyczny „Słoneczna Estrada” z udziałem laureatów festiwalu Big Bit i zespołów Looking 4 i Pajujo.

Okres wakacji, tradycyjnie już od dziesięciu lat zdominował festyn „Gościniec Łomżyński”, ale oprócz tego MDK - DŚT był zaangażowany w organizację imprezy samochodowej „Night Power” i zorganizował kolejny koncert na pożegnanie wakacji.

We wrześniu oprócz kolejnej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Anglojęzycznych Piosenek Filmowych „Soundtrack”, koncertu rockowego i pokazu sztuki Serenada Teatru Aktywnego miały miejsce dwa interesujące wydarzenia: wernisaż wystawy fotografii „Jazz do it” połączony z koncertem duetu Robert Majewski i Krzysztof Ścierański oraz premiera sztuki „Ostatni dom” teatru czytanego Henryka Gały w wykonaniu aktorów Karoliny Muszalak - Buławy i Andrzeja Szopy w reżyserii Asi Łamtiuginy.

Październik rozpoczął Łomżyńską Jesień Kulturalną w ramach której odbyły się m.in.: koncert Bernarda Maselego, koncert „Bardzo dobry wieczór z piosenką” Studia Wokalnego Emdek, koncert Grażyny Łobaszewskiej, wystawa fotografii „Nekropolie”, koncert piosenek Jacka Cygana w wykonaniu Studia Wokalnego Emdek, wernisaż wystawy Polish Dream Adama Kołakowskiego, koncerty zespołów Kabanos i Zacier oraz Abradab. Finałem ŁJK 2013 były; występ kabaretu Tercet czyli Kwartet oraz koncert lubelskiej grupy Miąższ. Ponadto w czasie jesieni odbyła się kolejna edycja turnieju tańca „Wirująca Strefa”, spektakle Teatru Aktywnego oraz spektakle „Stopklatka” Teatru Form Czarnobiałych z Suwałk.

W grudniu po raz kolejny odbyły się Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych połączone z warsztatami teatralnymi oraz pokaz sztuki „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka w wykonaniu Teatru Aktywnego. Po raz trzeci na Starym Rynku w Łomży miała miejsce Łomżyńska Wieczerza Wigilijna, w której organizację jest zaangażowany MDK - DŚT. Wystąpiły zespoły M. Sinoff i B. Karwowskiego (dzieci ze Studia Piosenki Pop Art były wykonawcami Kolędy Łomżyńskiej autorstwa R. Derewońki). Ponadto imprezę technicznie (scena, nagłośnienie i oświetlenie) obsługiwał nasz dom kultury. W grudniu odbył się koncert pod hasłem „Teraz Łomża” zespołu Holy Water z udziałem gościnnym Lili Horoszko oraz coroczny pokaz sztucznych ogni nad Ratuszem zorganizowany przez naszą placówkę.

 

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych oprócz organizacji i realizacji własnych projektów angażuje się technicznie i merytorycznie w wiele przedsięwzięć organizowanych w Łomży, m.in. Festiwal Teatralny „Walizka”, festyn „Dzień Uchodźcy” Fundacji „Ocalenie”, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, festyn na Jana, wyścig kolarski Mazovia Tour, imprezy organizowane przez TPZŁ, MBP i innych.

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.

Grupy, zespoły i pracownie:

  • Teatr Aktywny (Joanna Klama) – 17 uczestników,
  • Teatr GDS (Joanna Klama) – 8 uczestników, (8)
  • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 16, (6)
  • Studio Wokalne Emdek (Magda Sinoff) –10,
  • Zespół Mały Emdek (Magda Sinoff) – 14, (14)
  • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
  • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.12,
  • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 50,

oraz współpracujący z Galerią Pod Arkadami Klub Fotografii „Nurt” (12 osób)

O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w naszym domu kultury ma na swoim koncie prestiżowe trofea. W czerwcu formacja taneczna C.T.Group zdobyła po raz kolejny Mistrzostwo Europy w Amsterdamie w Holandii. Organizowane były warsztaty twórcze i wyjazdy warsztatowe oraz wyjazdy na ciekawe i ważne wydarzenia artystyczne.

 

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze.

Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej. Ale w ramach prezentacji lokalnych muzyków na „Gościńcu” i w dorocznym koncercie „Teraz Łomża” wystąpił zespół bluesowy Holy Water.

Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków m.in. wystawy: fotografii Pawła Dutko, Jarosława Strenkowskiego, Klubu Fotografii Nurt. Ciekawą propozycją wystawienniczą była ekspozycja młodego pokolenia twórców; ”Rozpad” (M. Dworakowska, A. Karwowska, A. Szczepańska), a ciekawostką wystawy „Magia Indonezji (troje, młodych łomżyńskich podróżników) i „Łomża historyczna, współczesna, przyszła” (prace Szkoły Rysunku „Labirynt”).

Na polu literacko - teatralnym nowatorskim wydarzeniem promocyjnym była prezentacja w domu kultury sztuki Henryka Gały jako teatru czytanego z udziałem zaproszonych aktorów scen warszawskich i autora.

Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych, młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance, zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie) wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje i przeglądy oraz brali udział w castingach do programów telewizyjnych.

 

W 2013 r.  MDK - DŚT zorganizował:

35 koncertów muzycznych,

21 wystaw plastycznych i fotograficznych,

11 spektakli teatralnych,

11 konkursów i przeglądów,

26 warsztatów artystycznych,

9 innych przedsięwzięć, głównie promujących kulturę lokalną.

Z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięli udział w 39 konkursach w kraju i za granicą oraz prezentowali się wiele razy na imprezach współorganizowanych  lub organizowanych przez inne podmioty.

 

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, Teatrem Lalki i Aktora, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami)

Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które współpracują z MDK – DŚT przy realizacji swoich zamierzeń jest znacząca, co powoduje duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników. W 2013 roku Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych ponad 40 razy użyczał nieodpłatnie sprzęt lub pomieszczenia w ramach współpracy lub pomocy organizacyjnej.

 

Łomża 2013-01-20

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2014-02-07 11:43:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 660