tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych realizował zadania zgodnie z planem pracy na 2012 r. oraz zadania zlecone i współorganizowane. Większość działań merytorycznych podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechnianiu kultury. Oprócz tego dom kultury był angażowany do wykonywania zadań okazjonalnych, jednorazowych lub cyklicznych, ale nie przewidzianych w planie pracy lub wykraczających poza standard działań. Kalendarz takich przedsięwzięć określają daty świąt państwowych i samorządowych, utrwalony od lat system współpracy z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych oraz pojawianie się nowych inicjatyw.

Działalność domu kultury opiera się głównie na stałych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. Rok 2012 rozpoczęły koncerty kolędowe w łomżyńskich kościołach, w wykonaniu zespołów M. Sinoff, których finałem był tradycyjny koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba” w kościele o.o Kapucynów. W ramach ferii zimowych odbyła się cykliczna akcja „Szukamy Młodych Talentów” (otwarte zajęcia dla wszystkich chętnych) oraz koncert finałowy warsztatów perkusyjnych „Bateriada”. Ważnym wydarzeniem był koncert ”Studio Emdek śpiewa Niemena” połączony z prezentacją 2 części filmu „Domek bez adresu” oraz spotkaniem z jego realizatorami. Ponadto w pierwszym kwartale roku miał miejsce koncert promocyjny zespołu Miąższ z Lublina, którego wokalistką jest była członkini emdekowskich zespołów wokalnych Joanna Zawłocka. W styczniu gościliśmy zespół jazzowy Piotr Wyleżoł Trio a w marcu m.in. grupę Muchy. Ważną imprezą wiosny było 10-lecie formacji CTG, które miało miejsce w nowej Sali widowiskowej CK przy ul. Sadowej. Oprócz grupy Marka Kisiela wystąpili zaproszeni przez niego goście; raperzy, bitboxerzy i tancerze. Wydarzeniem był także finał konkursu poetyckiego im. Jana Kulki na którym miał miejsce spektakl Teatru Gesty z Warsztatów Terapii Zajęciowej ZS Bona w Łomży oraz koncert Tadeusza Woźniaka z zespołem. Wiosna jak co roku upłynęła pod znakiem przeglądów i konkursów adresowanych do podopiecznych łomżyńskich szkół i przedszkoli. Odbyły się miejskie eliminacje konkursów recytatorskich, Festiwal Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”, Mini Playback Show oraz Festiwal Piosenek Dzieci i Młodzieży „Big Bit”. W kwietniu i czerwcu  miały miejsce premiery Teatru Aktywnego „Iwona” i „Pokolenie próbne” oraz koncert „Śpiewamy dla mamy”. Ciekawym wydarzeniem artystycznym był koncert „Funkowa majówka” w wykonaniu zespołu Lipski Band. W kwietniu odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej „Makulatura to nie śmieć”, a w maju wielkim wydarzeniem wystawienniczym okazała się być organizowana po raz pierwszy w Łomży „Noc muzeów”. MDK – DŚT przygotował na to przedsięwzięcie wystawę Moniki Baczewskiej połączoną z pokazem mody na Starym Rynku oraz wystawę „Młodej fotografii” w Galerii Bonar. Specyficznym wydarzeniem nocy muzeów był koncert reaktywacyjny grupy „Browar Łomża” w klubie Pop Art.

Czerwiec zdominowały imprezy realizowane w ramach Dni Łomży i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Tradycyjnie był zaplanowany festyn z okazji Dnia Dziecka “Słoneczna Estrada”, ale z powodu niepogody impreza  została odwołana. Natomiast mimo nienajlepszej aury odbył się spektakl plenerowy „Ławka rezerwowych” w wykonaniu artystów scen warszawskich. Spektakl był zorganizowany na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Perspektywa. W kolejną rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II w Łomży zorganizowaliśmy koncert „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” w Łomżyńskiej Katedrze. Po raz kolejny odbył się także koncert “Przyjaciele Pani Hani”, którego gwiazdą był Bohdan Łazuka (koncert poprzedził występ dziewcząt z zespołu Emdek). Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny „Sport w Łomży”, którego ekspozycję otwarto w galerii Bonar. Ciekawą ofertą dla dzieci i młodzieży był koncert plenerowy „Lato! Od czego by tu zacząć…” zorganizowany na Starym Rynku w Łomży przez Studio Piosenki Pop Art. z gościnnym udziałem zespołu Bateriada, prowadzonego przez Przemka Starachowskiego i Annę Kaptór oraz Mateusza Krautwursta, laureata telewizyjnego programu „Fabryka Gwiazd”.

Rok 2012 obfitował także w liczne premiery teatralne Teatru Aktywnego (5 spektakli premierowych, a zespół łącznie prezentował się 8 razy).

Głównym wydarzeniem wakacji dla MDK DŚT był, jak zwykle od lat, Gościniec Łomżyński. Gwiazdami Gościńca 2012 byli Kamil Bednarek i Maryla Rodowicz. Ponadto wystąpiły grupy taneczne i wokalne MDK – DŚT oraz projekt, formacja Bateriada i Łukasz Lipski z zespołem. Innym ciekawym wydarzeniem 2012 roku była współpraca z TVP i producentem programu Bitwa na Głosy, czyli próby Juli i Jej drużyny wokalnej w MDK – DŚT. Próby (od 6 sierpnia kiedy odbył się casting) trwały do końca udziału Juli w programie. W Bitwie na głosy byli także zaangażowani członkowie zespołów domu kultury. Innym wydarzeniem w które był włączony dom kultury była impreza samochodowa Night Power, czyli wyścigi na ulicy Łomży. MDK – DŚT był zaangażowany w przygotowanie programu kulturalnego, który towarzyszył tej imprezie. Night Power, oprócz Łomży odbywał się w kilku innych miastach Polski.
Jesienią miały miejsce organizowane od lat imprezy: Festiwal Soundtrack, Turniej Tańca Wirująca Strefa, Łomżyńska Jesień Kulturalna oraz Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych. Imprezy te mają ugruntowaną od lat pozycję w łomżyńskiej przestrzeni kulturalnej. Gwiazdami Jesieni Kulturalnej 2012 byli: Janusz Radek, Anna Serafińska, koncertowała w ramach Muzycznych Zaduszek (piosenki Osieckiej i Kofty) oraz Artur Andrus. Ponadto odbyły się koncerty zespołu Muchy i drugi w tym roku występ grupy Browar Łomża. Akcentem końcowym Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej 2012 była wystawa „Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego”, która była elementem wspólnej inicjatywy z Galerią Sztuki Współczesnej, gdzie pokazywane było lokalne środowisko plastyczne. Ciekawym wydarzeniem był wrześniowy „Koncert dla Darka” upamiętniający nieżyjącego Dariusza Gałczyka, w którym wystąpiły łomżyńskie formacje Holy Water, The BL Blues Band oraz Polityka. W czasie koncertu odbywała się projekcja zdjęć ukazujących D. Gałczyka.

W grudniu, po raz drugi, miała miejsce Łomżyńska Wieczerza Wigilijna na Starym Rynku. Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji tego wydarzenia, głównie związaną z organizacją sceny i programu artystycznego. Gwiazdą Wieczerzy była Eleni z zespołem a ponadto wystąpili młodzi wykonawcy z MDK – DST (soliści ze Studia Piosenki Pop Art i Studio Wokalne Emdek). Koniec roku tradycyjnie pożegnaliśmy pokazem sztucznych ogni na Starym Rynku.

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych nie tylko koordynował imprezy organizowane w ramach Dni Łomży ale większość z nich wspierał technicznie i organizacyjnie, m.in.  Novum Jazz Festiwal, Festiwal Teatralny „Walizka”, Dni Walki z Rakiem, festyn „Dzień Uchodźcy” Fundacji „Ocalenie” , Zlot Pojazdów Zabytkowych, imprezę plenerową „Szlak książąt mazowieckich” przy SP Nr 9, „Festyn na Jana”, mszę św. na wzgórzu św. Wawrzyńca w czasie Złotu Wychowanków Łomżyńskich Szkół, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej i łomżyńską Strefę kibica na stadionie miejskim.

Tradycyjnie, jak od lat dom kultury był także współorganizatorem innych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Betlejemskie Światełko Pokoju, festyny szkolne i osiedlowe, otwarcia zawodów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. MDK - DŚT wspierał technicznie poprzez nagłośnienie Czwartki Lekkoatletyczne oraz mecze ŁKS-u.

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie. Edukacja kulturalna obejmuje organizowane od lat warsztaty twórcze, głównie w okresie ferii i wakacji oraz jako towarzyszące imprezom festiwalowym i przeglądom. Tradycyjnie też w czasie wolnym od nauki organizowane były otwarte zajęcia pod hasłem „Szukamy talentów” adresowane do wszystkich chętnych, nie związanych z działalnością grup, zespołów i pracowni  MDK – DŚT.

Grupy, zespoły i pracownie:

 

 • Teatr Aktywny (Joanna Klama) – 23 uczestników,
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 16,
 • Studio Wokalne Emdek (Magda Synow) –1 8,
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
 • Formacja Taneczna “Kidz” - 12
 • grupy break dance (Marek Kisiel) - 40
 • Dziewczęce Grupy Taneczne:  „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz”  (Marek Kisiel)-32
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.12 osób,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60,
 • oraz współpracujący z Galerią Pod Arkadami Klub Fotografii „Nurt” (12 osób)


O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą, przez każdą grupę działająca w naszym domu kultury.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.  

Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej.

Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków m.in. wystawy: fotografii Krzysztofa Borawskiego, „Odbicia” Moniki Baczewskiej, „Moja Łomża” Zdzisława Kalinki, wystawa fotografii Michała Hoffmana oraz grudniowa wystawa prezentująca łomżyńskie środowisko fotograficzne .

W galerii Bonar miały miejsce wystawy pokonkursowe i poplenerowe najmłodszych twórców oraz zorganizowana w ramach nocy muzeów prezentacja młodych fotografików.

W grudniu, w klubie Pop Art,  odbyło się spotkanie promujące nową książkę Henryka Gały „Czwarty dzwonek”. Swoistym rodzajem promocji kultury łomżyńskiej był reprint zbioru wierszy J. Kulki „Ucieczka do Czarnolasu”, który towarzyszył tegorocznej edycji konkursu poetyckiego w kwietniu.

Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance, zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie) wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje i przeglądy (CT Group był w Koper na Słowenii i w Bochum w Niemczech) oraz brali udział w programach telewizyjnych (m.in. udział w programie Bitwa na głosy TVP2 i udział tancerzy w imprezie sylwestrowej Polsatu).

W 2012 r.  MDK - DŚT zorganizował:

 • 36 koncertów muzycznych, (ok. 19.000 widzów)
 • 19 wystaw plastycznych i fotograficznych,(ok. 6430 widzów)
 • 11 spektakli teatralnych, (ok. 1260 widzów)
 • 11 konkursów i przeglądów, (ok. 1539 uczestników i 2220 widzów)
 • 16 warsztatów artystycznych (387 uczestników)
 • 8 innych przedsięwzięć, głównie promujących kulturę lokalną. (ok. 1650 widzów)

 

Ponadto z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięli udział w 48 konkursach oraz prezentowali się w ponad 50 imprezach współorganizowanych  lub organizowanych przez inne podmioty. MDK – DŚT obsługiwał (technicznie) sprzętowo i lokalowo około 40 imprez.

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2013-01-25 12:03:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 660