tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w 2010 r. realizował swoje zadania zgodnie z celami statutowymi i w oparciu o roczny plan pracy. Większość zadań merytorycznych podejmowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechniania kultury. Oprócz tego dom kultury realizował przedsięwzięcia okazjonalne, mające charakter jednorazowy lub cykliczny, ale wykraczający poza standardowy rytm pracy. Ponadto ważnym elementem pracy MDK - DŚT jest współpraca z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych.

Praca domu kultury opiera się głównie na codziennych zajęciach z dziećmi i młodzieżą, współpracy z lokalnymi twórcami i animatorami życia kulturalnego oraz organizowaniu imprez kulturalnych. Rok 2010 dom kultury rozpoczął obchodami 30.lecia działalności. W czasie uroczystej gali zaprezentowano dorobek ostatnich lat oraz najważniejsze, obecne formy działalności.
Głównymi imprezami i przedsięwzięciami Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w 2010 roku były: imprezy w ramach Dni Łomży, koncert “Przyjaciele Pani Hani” (z udziałem laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. H. Bielickiej oraz Jerzego Połomskiego), festyn z okazji Dnia Dziecka “Słoneczna Estrada”, VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki wzbogacony koncertem Jerzego Filara, Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży “Big Bit”, którego laureaci wystąpili publicznie w czasie festynu „Słoneczna Estrada” na Starym Rynku, imprezę masową „Gościniec Łomżyński” w ramach której odbyły się kolejne mistrzostwa w jedzeniu fafernuchów, konkurs na odlotowy kapelusz, występy lokalnych wykonawców (m.in. zespół Polityka, Liliana Horoszko) oraz  gwiazd: Gosi Andrzejewicz i zespołu Feel, Ogólnopolski Festiwal Anglojęzycznych Piosenek Filmowych „Soundtrack”, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”, Łomżyńska Jesień Kulturalna, Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. Nowym wyzwaniem organizacyjnym stało się w 2010 r. zrealizowanie w czasie wakacji 7 imprez plenerowych pod nazwą Łomżyńskie Wieczory Kabaretowe. W czasie tych spotkań, które miały miejsce na Starym Rynku prezentowane były lokalne zespoły muzyczne oraz zaproszone kabarety. Ponadto odbyły się pokazy mody (łomżyńskich projektantów), konkursy karaoke oraz prezentacja nowej drużyny ŁKS 1926.  
Bardzo ważne znaczenie w 2010 r. dla MDK – DŚT miała realizacja (wspólnie z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku) warsztatów „Ja Ty On czyli My” w ramach wojewódzkiego projektu „Żyjemy razem”. Zadanie to miało część warsztatową (z udziałem młodzieży, grup obcokrajowców, i profesorów ASP w Warszawie; L. Tarsewicza i M. Dąbrowskiego) oraz część ekspozycyjną, która składała się z wystawy wielkoformatowej ustawionej na Starym Rynku w Łomży i wystawy dokumentacyjnej w Galerii Pod Arkadami. Przedsięwzięcie to było dużym wydarzeniem kulturalnym i medialnym. Także dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i kulturalnym w 2010 r. była ogólnopolska inauguracja  Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich, która miała miejsce w maju, w hali sportowej im. Olimpijczyków Polskich. MDK – DŚT przygotował część artystyczną otwarcia imprezy.
Jesienią miały miejsce w domu kultury dwie znaczące uroczystości; wręczenie nagród w dziedzinie kultury Marszałka Województwa Podlaskiego oraz wręczenie nagród Prezydenta Miasta Łomży za osiągnięcia na polu kultury. Obie gale były wyróżnieniem oraz wyrazem docenienia działalności i poziomu pracy naszej placówki.  
Dom kultury był także współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Walizka”, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, festyny szkolne i osiedlowe, otwarcia zawodów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. MDK - DŚT wspierał technicznie poprzez nagłośnienie Czwartki Lekkoatletyczne oraz mecze ŁKS-u .

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.
Grupy, zespoły i pracownie:

 

 • Teatr Aktywny (Joanna Klama) – 23 uczestników,
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 16,
 • Studio Wokalne Emdek (Magda Synow) – 8,
 • Zespół wokalny Emki (Magda Synow) - 10
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
 • Formacja Taneczna “Kids” - 12
 • Grupy break dance (Marek Kisiel) - 40
 • Dziewczęce Grupy Taneczne:  „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz”  (Marek Kisiel)-32
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.16 osób,
 • Klub Młodego Literata (Barbara Chojnowska) – 5,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60,
 • oraz współpracujący z Galerią Pod Arkadami Klub Fotografii „Nurt” (8 osób)


O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w naszym domu kultury ma na swoim koncie prestiżowe trofea.

Wszystkie grupy MDK – DŚT uczestniczyły w wakacyjnych warsztatach artystycznych; Teatr Aktywny w Gdańsku, grupy taneczne w Goniądzu, Pracownia Plastyczna w Gdańsku, Studio Piosenki Popart w Trokach na Litwie a Studio Wokalne Emdek w Serpelicach nad Bugiem. W ramach festiwali Soundtrack, Wirująca Strefa i Teatrów Młodzieżowych odbyły się także zajęcia warsztatowe dla uczestników.
W ramach edukacji kulturalnej zostały zorganizowane Eliminacje Miejskie dwóch Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich (dla dzieci i młodzieży), Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” oraz Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Big bit”, którego finałem był koncert plenerowy “Słoneczna Estrada”, Ogólnopolski Festiwal Piosenek Filmowych Soundtrack, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa” i Młodzieżowe Konfrontacje Teatralne.
Ponadto odbywały się stałe spotkania członków Klubu Młodego Literata na zajęciach prowadzonych przez instruktor Barbarę Chojnowską i Klubu Fotografii „Nurt” (instr. Przemysław Karwowski). Oprócz tych, stałych form grupowych prowadzone były zajęcia taneczne, konsultacje indywidualne, spotkania literackie i pogadanki w trakcie wystaw.
W okresie ferii zimowych odbywały się ogólnodostępne, otwarte zajęcia i imprezy dla wszystkich chętnych. Zorganizowaliśmy m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne i taneczne w ramach akcji „Szukamy młodych talentów”. Odbyły się także pierwsze Warsztaty Perkusyjne. Zajęcia wzbogacone były koncertami i spektaklami teatralnymi.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.  
Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej. (przegląd rockowy Teraz Łomża, Słoneczna Estrada, Gościniec Łomżyński, Wieczory Kabaretowe)
Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków. Przy Galerii Pod Arkadami działa Galeria Jednej Fotografii i Klub Fotografików Łomżyńskich „Nurt”, mający na celu integrację i promocję środowiska fotograficznego.  
W ramach promocji literatury - poza VII Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Jana Kulki  - wydany został tomik „Zeszyt poetycki IV”. Jest to kolejny tomik prezentujący wybrane utwory członków Klubu Młodego Literata MDK - DŚT . W galerii Bonar miały miejsce wystawy pokonkursowe i poplenerowe oraz coroczna wystawa uczniów IV klas łomżyńskiego Liceum Plastycznego.
Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance, zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie) wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje i przeglądy oraz brali udział w castingach do programów telewizyjnych.

W ramach upowszechniania kultury i sztuki organizowane były głównie koncerty, spektakle i wystawy. Wydarzeniami były: koncert poświęcony Hance Bielickiej “Przyjaciele Pani Hani”.
i imprezy Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej.

W 2010 r.  MDK - DŚT zorganizował:
21 koncertów muzycznych,
19 wystaw plastycznych i fotograficznych,
12 spektakli teatralnych,
10 konkursów i przeglądów,
14 innych przedsięwzięć, głównie promujących kulturę lokalną
22 warsztaty twórcze
ponadto z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięli udział w 52 konkursach oraz prezentowali się 70 razy na imprezach współorganizowanych  lub organizowanych przez inne podmioty.

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, Teatrem Lalki i Aktora, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami)
Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które współpracują z MDK – DST przy realizacji swoich zamierzeń jest znacząca, co powoduje duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników, a nie zawsze jest to uwidaczniane i uświadamiane społeczeństwu. MDK – DŚT wspierał technicznie (na ogół nieodpłatnie) ponad  65 imprez kulturalnych i sportowych, a programowo (występy zespołów itp.) około 70.
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód  w większości stanowią (poza dotacją UM) środki uzyskane z dotacji celowych, ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny i sponsoring.
Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w roku 2010 roku charakteryzowała się realizacją wszystkich ważnych, dotychczasowych przedsięwzięć (związanych głównie z rozwojem kulturalnym dzieci i młodzieży) oraz podjęciem nowych inicjatyw (edukacja  teatralna) i angażowaniem się w istotne przedsięwzięcia kulturalne i nie tylko na terenie Łomży i okolic.

 

Szczegółowy wykaz imprez organizowanych przez MDK-DŚT w 2010 r. w załączniku

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2011-03-09 13:46:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721