tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w 2009 r. realizowana była zgodnie z celami statutowymi i w oparciu o roczny plan pracy. Większość zadań merytorycznych realizowana była w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechniania kultury. Oprócz tego dom kultury realizował przedsięwzięcia okazjonalne, mające charakter jednorazowy lub cykliczny, ale wykraczający poza standardowy rytm pracy. Ponadto ważnym elementem pracy MDK - DŚT jest współpraca z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych.

Głównymi imprezami i przedsięwzięciami Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w 2009 roku były: imprezy w ramach Dni Łomży, koncert “Przyjaciele Pani Hani” (z udziałem Tadeusza Rossa, Ireny Santor i Czesława Majewskiego), zorganizowany z okazji Dnia Dziecka festyn “Słoneczna Estrada”, w którym udział wzięli laureaci telewizyjnego programu Fabryka Gwiazd – Martyna Melosik i Piotr Dymała, VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki wzbogacony koncertem zespołu Czerwony Tulipan, Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży “Big Bit”, którego laureaci wystąpili publicznie w czasie festynu „Słoneczna Estrada” na Starym Rynku, imprezę masową „Gościniec łomżyński” tradycyjnie z częścią festynową w ramach której odbyły się kolejne mistrzostwa w jedzeniu fafernuchów oraz z częścią koncertową z udziałem gwiazd: zespołu Zajazd, Formacji Nieżywych Schabuff i Kayah, Ogólnopolski Festiwal Anglojęzycznych Piosenek Filmowych „Soundtrack”, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa”, Łomżyńska Jesień Kulturalna, Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkół Średnich i Gimnazjalnych, Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. Po raz pierwszy odbyły się Europejskie Spotkania Czarnych Teatrów z udziałem grupy teatralnej z Niemieża na Litwie i dwóch łomżyńskich zespołów. Ponadto w klubie Pop Art. w ramach inauguracji Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej miał miejsce premierowy koncert nowej formacji muzycznej Syndrom Li z Lilianą Horoszko jako liderką i wokalistką.
Rok 2009 to okres kolejnych sukcesów formacji Crazy Twisting Group na arenach krajowych i międzynarodowych. Zespół brał udział m.in. w Turnieju w Żilinie na Słowacji oraz w krajowych eliminacjach różnego szczebla, w tym w Poznaniu, gdzie uzyskał kwalifikację do udziału w mistrzostwach świata w Las Vegas (USA). Sukcesem okazał się także udział grupy w telewizyjnym programie Mam Talent, gdzie dotarli do półfinałów.
Równie obfity w nagrody był ten rok dla grup wokalnych i pracowni plastycznej.
MDK - DŚT był współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, harcerskie Powitanie Wiosny, Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Walizka”, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, obchody 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwertfurtu, festyny szkolne i osiedlowe, otwarcia zawodów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. MDK - DŚT wspierał technicznie poprzez nagłośnienie Czwartki Lekkoatletyczne oraz mecze ŁKS-u . Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym były Targi Pracy organizowane przez łomżyński oddział NOT, gdzie MDK - DŚT był odpowiedzialny za całodniowy program artystyczny oraz całościową obsługę techniczną tego przedsięwzięcia.

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.
Grupy, zespoły i pracownie:

 

 • Czarny Teatr Sivina II (Tomasza Brzeziński) – 16 uczestników,(grupa istniała do lipca’09)
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 12,
 • Grupa Wokalna Emdek (Magda Synow) – 8,
 • Zespół wokalny Emki (Magda Synow) - 10
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
 • Formacja Taneczna “Plastic Sqad” - 12
 • Grupy break dance (Marek Kisiel) - 40
 • Dziewczęce Grupy Taneczne:  „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz”  (Marek Kisiel)-32
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.20 osób,
 • Klub Młodego Literata (Barbara Chojnowska) – 3,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich (Przemysław Karwowski) – 8.O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w naszym domu kultury ma na swoim koncie prestiżowe trofea.

Czarny Teatr Sivina II swoje spektakle prezentował głównie przed łomżyńską publicznością w ramach Spotkań Czarnych Teatrów. W czerwcu, na zaproszenie Domu Polonii w Solecznikach, grupa odbyła trzydniowe tournee po Litwie, występując w Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach. Niestety, po wakacyjnych warsztatach i rozwiązaniu grupy, nie podjęto od września zajęć i naborów do nowej grupy.
Studio Piosenki Pop Art Bernarda Karwowskiego zaprezentowało 2 koncerty muzyczne „Happy Birthday Stevie” oparte na utworach Steviego Wondera i jemu dedykowane. Ponadto grupa wystąpiła na festynie „Słoneczna Estrada” oraz na koncercie „Stołeczna Estrada” laureatów festiwalu Ten Ton w Warszawie. Wzięli także udział w imprezie adresowanej do osadzonych w Czerwonym Borze i ich rodzin, zorganizowanej przez Caritas w ramach Dnia Ojca. Zespół zaprezentował swój muzyczny spektakl także w czasie ferii zimowych. Pop Art i członkowie Studia brali udział, z powodzeniem, w różnych przeglądach i konkursach krajowych (m.in. Ten Ton i MUFKA w Warszawie). Grupa kontynuowała udaną współpracę z łomżyńską Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego, występując m.in. w ramach festiwalu „Sacrum et Musica” w kościele Miłosierdzia Bożego i Łomżyńskiej Katedrze. Członek grupy, Łukasz Lipski, brał udział w programie TVP „Szansa na sukces” z piosenkami Piotra Szczepanika.
Dziewczęta z zespołów prowadzonych przez Magdę Sinoff występowały wielokrotnie na imprezach okazjonalnych, plenerowych (Muzyczna Majówka) i koncertach dla szkół. Ponadto były współwykonawcami koncertu „Przyjaciele Pani Hani”. Brały również udział w licznych przeglądach i festiwalach (Andrzejewo, Niepokalanów, Grajewo, Białystok) oraz w ramach festiwalu Soundtrack. Na zakończenie roku wystąpiły w koncercie „Gwiazdka z Nieba” w kościele oo. Kapucynów. Koncert był zarazem promocją ich pierwszej płyty kompaktowej „Nadnarwiańskie Pastorałki”.
Formacje tańca break dance i hip hop  prowadzone przez instruktorów Marka Kisiela i Beatę Kisiel – mają duże grono sympatyków w Łomży i nie tylko. Mają także w dorobku wiele laurów na prestiżowych turniejach i festiwalach tańca młodzieżowego. Zespół „Crazy Twisting Group” przyzwyczaił nas do licznych sukcesów krajowych i zagranicznych. Nasi tancerze tradycyjnie już występowali w licznych, krajowych turniejach i przeglądach m.in. w Białymstoku,  Pile, Radomsku, Grajewie. Ponadto wyjeżdżali do Gdańska i Warszawy na castingi do telewizyjnych programów.
Na zajęcia taneczne uczęszcza ponad setka młodych miłośników hip hopu i breakdance’a. Bardzo aktywnie działają grupy dziewczęce, których umiejętności mogliśmy podziwiać na licznych prezentacjach w Łomży. W czasie ferii  i nie tylko, odbyły się warsztaty specjalistyczne dla grup działających w MDK - DŚT i otwarte dla wszystkich chętnych.

Członkowie pracowni plastycznej brali udział w licznych konkursach organizowanych w Łomży, w kraju i za granicą Swoje dokonania prezentowali na  wystawach w galeriach MDK – DŚT. Pracownia Plastyczna zorganizowała 3 konkursy oraz wystawy pokonkursowe. W czerwcu, we współpracy z samorządem Nowogrodu koło Łomży, Pracownia zorganizowała tam plener plastyczny dla dzieci z Łomży i Nowogrodu oraz drugi dla dzieci z Łomży w lipcu.
Wszystkie grupy MDK – DŚT uczestniczyły w wakacyjnych warsztatach artystycznych; Sivina II w Długoborzu, grupy taneczne w Goniądzu, Pracownia Plastyczna w Chełmnie, Studio Piosenki Popart na Bornholmie a grupa Emdek w Serpelicach nad Bugiem. W ramach festiwali Soundtrack, Wirująca Strefa i teatrów szkolnych odbyły się także zajęcia warsztatowe dla uczestników.
W ramach edukacji kulturalnej zostały zorganizowane Eliminacje Miejskie dwóch Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich (dla dzieci i młodzieży), Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” oraz drugi Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Big bit”, którego finałem był koncert plenerowy “Słoneczna Estrada”, Ogólnopolski Festiwal Piosenek Filmowych Soundtrack, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa” i Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkół Średnich i Gimnazjalnych. Po raz pierwszy MDK – DST zorganizował Europejskie Spotkania Czarnych Teatrów.
Ponadto odbywały się stałe spotkania członków Klubu Młodego Literata na zajęciach prowadzonych przez instruktor Barbarę Chojnowską i Klubu Fotografików Łomżyńskich (instr. Przemysław Karwowski). Oprócz tych, stałych form grupowych prowadzone były zajęcia taneczne, konsultacje indywidualne, spotkania literackie i pogadanki w trakcie wystaw.
W okresie ferii zimowych odbywały się ogólnodostępne, otwarte zajęcia i imprezy dla wszystkich chętnych. Zorganizowaliśmy m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne i taneczne w ramach akcji „Szukamy młodych talentów” Zajęcia wzbogacone były koncertami, spektaklami teatralnymi.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.  
Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej. (przegląd rockowy Teraz Łomża, Słoneczna Estrada, Gościniec Łomżyński)
Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków. Przy Galerii Pod Arkadami działa Galeria Jednej Fotografii i Klub Fotografików Łomżyńskich „Nurt”, mający na celu integrację i promocję środowiska fotograficznego. Interesującym wydarzeniem promującym łomżyńską kulturę była kolejna wystawa „Sztuka dla sztuk III” prezentująca wybrane scenografie Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Ekspozycja związana była z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym „Walizka” i obejrzało ją liczne grono gości festiwalowych z kraju i zagranicy.  
W ramach promocji literatury - poza VII Ogólnopolskim Konkursem Poetyckim im. Jana Kulki  - wydany został tomik „Zeszyt poetycki III”. Jest to kolejny tomik prezentujący wybrane utwory członków Klubu Młodego Literata MDK - DŚT . Promocja wydawnictwa miała miejsce w kawiarence TLiA w Łomży. W galerii Bonar miały miejsce wystawy pokonkursowe i poplenerowe.
W Galerii Pod Arkadami w ramach promocji lokalnych twórców odbyła się wystawa fotografii Sebastiana Misia. Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje, brali udział w castingach itp. (Szansa na Sukces, Mam Talent, You Can Dance).
Zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie) brały udział w kilkunastu przeglądach piosenki.

W ramach upowszechniania kultury i sztuki organizowane były głównie koncerty, spektakle i wystawy. Wydarzeniami były: trzeci koncert poświęcony Hance Bielickiej “Przyjaciele Pani Hani”.
i imprezy Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej z gwiazdami tegorocznej Jesieni Magdą Umer i Andrzejem Poniedzielskim w koncercie „Chlip hop”.

W 2009 r.  MDK - DŚT zorganizował:
19 koncertów,
18 wystaw plastycznych i fotograficznych,
5 spektakli teatralnych,
14 konkursów i przeglądów,
3 przedsięwzięcia promujące kulturę lokalną
24 warsztaty twórcze
ponadto z ramienia MDK – DŚT młodzież i dzieci wzięli udział w 43 konkursach oraz prezentowali się na 59 imprezach współorganizowanych  lub organizowanych przez inne podmioty.

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z FKiWL, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami)
Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które nie mają możliwości bez naszego udziału realizować swoich zamierzeń, z roku na rok rośnie w znaczącym tempie, co powoduje to duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników, a nie zawsze jest to uwidaczniane i uświadamiane społeczeństwu. MDK – DŚT wspierał technicznie (na ogół nieodpłatnie) około 50 imprez kulturalnych i sportowych.
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód  w większości stanowią (poza dotacją UM) środki uzyskane z dotacji celowych, ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny i sponsoring.
Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w roku 2009 roku charakteryzowała się realizacją wszystkich ważnych, dotychczasowych przedsięwzięć (związanych głównie z rozwojem kulturalnym dzieci i młodzieży) oraz podjęciem nowych inicjatyw (spotkania teatralne) i angażowanie się w istotne przedsięwzięcia kulturalne i nie tylko na terenie Łomży i okolic.

Szczegółowy wykaz imprez w załączniku.

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2011-03-09 13:41:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721