tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w 2008 r. realizował swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy i zgodnie z celami statutowymi w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechniania kultury.

Oprócz wyżej wymienionych, systematycznie prowadzonych działań, dom kultury realizuje przedsięwzięcia okazjonalne, mające charakter jednorazowy lub cykliczny, ale wykraczający poza standardowy rytm pracy. Ponadto ważnym elementem pracy MDK - DŚT jest współpraca z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych.

Głównymi imprezami i przedsięwzięciami Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych były: imprezy w ramach Dni Łomży 2008, koncert “Przyjaciele Pani Hani” (z udziałem Janiny Jaroszyńskiej, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza), koncert “Słoneczna Estrada” a także VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki, koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba”, , Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja”, „Gościniec Łomżyński”, Ogólnopolski Festiwal Piosenek Filmowych i Musicalowych „Soundtrack”, OTTM „Wirująca Strefa”, Łomżyńska Jesień Kulturalna, Przegląd Teatrów Szkół Średnich. Po raz pierwszy odbył się także nowy przegląd muzyczny – Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży “Big Bit”. W 2008 roku MDK - DŚT realizował ponadto dwa duże przedsięwzięcia artystyczne: Konkurs Regionalny ”Dolina Kreatywna” organizowany wspólnie z Telewizją Polską S.A. oraz warsztaty “Plener z Barnettem Newmanem” realizowany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Były to imprezy dużej rangi, które odbiły się szerokim echem w mediach i wśród miłośników sztuki. Ponadto ważnym wydarzeniem literackim był Jubileusz 50.lecia pracy pisarskiej Henryka Gały; trzydniowa impreza poetycka z udziałem  przedstawicieli polskiej literatury, krytyki i wydawców.

Rok 2008 to okres kolejnych sukcesów formacji Crazy Twisting Group na arenach krajowych i międzynarodowych. Zespół brał udział m.in. w Mistrzostwach Europy w Wiedniu (I Miejsce), Mistrzostwach Świata w Bremen (II Miejsce), w Turnieju w Żilinie na Słowacji (I Miejsce), Turnieju „Battle Of The Year” w Brunschweigu w Niemczech . Ponadto grupa została zaproszona w maju do Holandii, by reprezentować Polskę w obchodach 60.lecia Porozumień Haskich organizowanych przez Unię Europejską.     

MDK - DŚT był współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Walizka”, Dni Muzyczne Drozdowo-Łomża, imprezy organizowane na lodowisku miejskim, festyny szkolne i osiedlowe, otwarcia zawodów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. MDK - DŚT wspierał technicznie poprzez nagłośnienie Czwartki Lekkoatletyczne oraz mecze ŁKS-u . Zintensyfikowała się także współpraca MDK-DŚT z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną (Filharmonią Kameralną) i to nie tylko na polu współpracy technicznej (nagłośnienie, oświetlenie, sala) ale także merytorycznej, poprzez wspólne koncerty głównie ze Studiem Piosenki Pop Art.

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.
Grupy, zespoły i pracownie:

 

 • Czarny Teatr Sivina II (Tomasza Brzeziński) – 16 uczestników,
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 12, Grupa Wokalna Emdek (Magda Synow) – 8,
 • Zespół wokalny Emki (Magda Synow) - 10
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
 • Formacja Taneczna “Plastic Sqad” - 12
 • Grupy break dance (Marek Kisiel) - 35
 • Dziewczęce Grupy Taneczne:  „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz”  (Marek Kisiel)-32
 • Otwarte zajęcia taneczne dziewcząt (Beata Kisiel) – ok. 120,
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.20 osób,
 • Klub Młodego Literata (Barbara Chojnowska) – 5,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 70,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich (Przemysław Karwowski) – 15.O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w naszym domu kultury ma na swoim koncie prestiżowe trofea.

Czarny Teatr Sivina II z powodu przewlekłej choroby instruktora T. Brzezińskiego znacznie ograniczył swoją aktywność w drugiej połowie roku. Jednakże, głównie dzięki pracy Ewy Kulik, jednej z członkiń zespołu, udało się w grudniu pokazać, po wielu latach, nowy spektakl „Sadko”. Premiera owego spektaklu była głównym elementem jubileuszu 20.lecia Siviny II.  
Studio Piosenki PopArt Bernarda Karwowskiego zaprezentowało koncert muzyczny „The best of...” w ramach WOŚP, oraz wystąpili na imprezie charytatywnej na rzecz łomżyńskiego schroniska dla zwierząt. Zespół wystąpił także na koncercie laureatów festiwalu Ten Ton w Warszawie, na Juwenaliach w Łomży i na „Gościńcu Łomżyńskim”. Ponadto grupa wzięła udział w dwóch prestiżowych koncertach wspólnie z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną “Sacrum w muzyce” i “Młode talenty”. Zespól i członkowie Studia brali udział w różnych przeglądach i konkursach krajowych m.in. Festiwal Ten Ton (piosenki S. Krajewskiego), MUFKA, OF Beatlemania w Warszawie, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży w Chodzieży oraz Wygraj Sukces w Tarnobrzegu. Efektem tego były liczne nagrody na wszystkich konkursach.

Dziewczęta z zespołów Emdek i Emki (które przemianowały się na Studio Wokalne Emdek) występowały wielokrotnie na imprezach okazjonalnych, plenerowych i koncertach dla szkół. Ponadto były wykonawcami dużych przedsięwzięć  artystycznych – koncertów „Gwiazdka z nieba” (wraz z Beatą Bednarz w kościele oo. Kapucynów), na koncercie „Przyjaciele Pani Hani”, na „Gościńcu Łomżyńskim”  . Ponadto brały udział w przeglądach i festiwalach.

Formacje tańca break dance i hip hop i „Twist” prowadzone przez instruktorów Marka Kisiela i Beatę Kisiel – mają duże grono sympatyków w Łomży i nie tylko. Mają także w dorobku wiele laurów na prestiżowych turniejach i festiwalach tańca młodzieżowego. Zespół „Crazy Twisting Group” przyzwyczaił nas do licznych sukcesów krajowych i zagranicznych. W tym roku także zdobyli tytuł Mistrzów Europy, zajęli drugie miejsce na mistrzostwach świata w Bremen oraz zakwalifikowali się do Battle Of The Year”, czyli turnieju 16 najlepszych zespołów świata w Brunszwiku w Niemczech. Nasi tancerze tradycyjnie już występowali w licznych, krajowych turniejach i przeglądach m.in. w Kopenhadze w Dani, w Zilinie na Słowacji oraz w kraju: w Białymstoku,  Pile, Łodzi, Warszawie, Szczytnie, Siedlcach, Olecku, Szczecinie oraz wielokrotnie w Łomży. CTG brał także udział w eliminacjach programu „Mam talent” (zakwalifikowali się do następnego etapu, jednakże decyzją realizatorów nie zostali zaproszeni do dalszego udziału).
Na zajęcia taneczne uczęszcza w sumie około 200 młodych miłośników hip hopu i breakdance’a. Bardzo aktywnie działają grupy dziewczęce, których umiejętności mogliśmy podziwiać na licznych prezentacjach w Łomży.

Członkowie pracowni plastycznej brali udział w licznych konkursach organizowanych w Łomży, w kraju i za granicą Swoje dokonania prezentowali na  wystawach w galeriach MDK – DŚT. Pracownia Plastyczna zorganizowała 2 konkursy oraz wystawy pokonkursowe. Ważnym elementem rozwoju plastycznej działalności MDK - DŚT stało się powiększenie pomieszczeń pracowni poprzez adaptację i remont przylegającego do niej lokalu. Członkowie pracowni brali udział w licznych konkursach zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Wszystkie grupy prowadzone przez instruktorów MDK-DŚT uczestniczyły w wakacyjnych warsztatach artystycznych, organizowanych poza Łomżą oraz w domu kultury organizowane były warsztaty w ciągu roku W ramach edukacji kulturalnej zostały zorganizowane Eliminacje Miejskie dwóch Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich (dla dzieci i młodzieży), Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” oraz po raz pierwszy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Big bit”, którego finałem był koncert plenerowy “Słoneczna Estrada”.

Ponadto odbywały się stałe spotkania członków Klubu Młodego Literata na zajęciach prowadzonych przez instruktor Barbarę Chojnowską i Klubu Fotografików Łomżyńskich (instr. Przemysław Karwowski). Oprócz tych, stałych form grupowych prowadzone były zajęcia taneczne, konsultacje indywidualne, spotkania literackie i pogadanki w trakcie wystaw.

W okresie ferii zimowych odbywały się ogólnodostępne, otwarte zajęcia i imprezy dla wszystkich chętnych. Zorganizowaliśmy m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne i taneczne w ramach akcji „Szukamy młodych talentów” Zajęcia wzbogacone były koncertami, spektaklami teatralnymi.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.  

Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych i piosenki dziecięcej. Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków. Przy Galerii Pod Arkadami działa Galeria Jednej Fotografii i Klub Fotografików Łomżyńskich, mający na celu integrację i promocję środowiska fotograficznego.  Efektem tych działań była m.in. zorganizowana w ramach Dni Łomży pierwsza wystawa nowej, łomżyńskiej grupy fotograficznej “Nurt”. Na forum plastyki zorganizowana została doroczna wystawa uczniów Liceum Plastycznego i członków Pracowni Plastycznej (m.in. wystawa poplenerowa).
W ramach promocji literatury ważnym wydarzeniem (poza konkursem poetyckim im. Jana Kulki)  był trzydniowy jubileusz 50.lecia pracy pisarskiej Henryka Gały, którego nasz dom kultury był głównym organizatorem.
Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje, brali udział w castingach itp. prezentacjach.

Zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie)brały udział w kilku przeglądach piosenki m.in. w Warszawie, Białymstoku, Suwałkach, Bielsku Podl, Tarnobrzegu, Chodzieży.

Osobną rangę miały dwa przedsięwzięcia zorganizowane w pierwszym półroczu 2008; Konkurs regionalny Doliny Kreatywnej (wspólnie z TVP) oraz warsztaty plastyczne “Plener z Barnettem Newmanem (z pracownią malarstwa Leona Tarasewicza z ASP w Warszawie).
W ramach upowszechniania kultury i sztuki organizowane były głównie koncerty, spektakle i wystawy. Wydarzeniem był drugi koncert poświęcony Hance Bielickiej “Przyjaciele Pani Hani”.

W 2008 roku MDK - DŚT zorganizował:
17 koncertów,
16 wystaw plastycznych i fotograficznych,
7 spektakli teatralnych,
11 konkursów i przeglądów,
6 przedsięwzięć interdyscyplinarnych
10 warsztatów twórczych
Zespoły i soliści z MDK-DŚT zdobyli nagrody i wyróżnienia w 53 konkursach, przeglądach i festiwalach krajowych i ogólnopolskich, występowali ponad 70 razy na imprezach innych organizatorów. Technicznie obsługiwaliśmy i wspieraliśmy inne imprezy ponad 50 razy.
(Wykaz imprez i przedsięwzięć MDK-DŚT jest w postaci tabeli na końcu sprawozdania.)

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. z ŁOK, Miejską Biblioteką Publiczną, ROK, szkołami i innymi instytucjami i stowarzyszeniami)
Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które nie mają możliwości bez naszego udziału realizować swoich zamierzeń, z roku na rok rośnie w znaczącym tempie, co powoduje to duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników, a nie zawsze jest to uwidaczniane i uświadamiane społeczeństwu.    

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód  w większości stanowią (poza dotacją UM) środki uzyskane z dotacji celowych, ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny i sponsoring. Osobną sprawę stanowi sprzedaż (zapoczątkowana w połowie czerwca) Jantarów, czyli lokalnych dukatów mających na celu promocję miasta.
Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w 2008 roku charakteryzowała się realizacją wszystkich ważnych, dotychczasowych przedsięwzięć (związanych głównie z rozwojem kulturalnym dzieci i młodzieży) oraz podjęciem nowych wyzwań (Dolina Kreatywna czyli czego szuka młoda sztuka, Plener z Barnettem Newmanem, Jubileusz H. Gały i sprzedaż Jantarów).

 

Szczegółowy wykaz imprez organizowanych przez MDK-DŚT w 2008r. w załączniku.

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK - DŚT

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2011-03-09 14:05:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721