tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w 2007 r. realizował swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy i zgodnie z celami statutowymi w ramach trzech dziedzin: edukacji, promocji i upowszechniania kultury.

Oprócz wyżej wymienionych, systematycznie prowadzonych działań, dom kultury realizuje przedsięwzięcia okazjonalne, mające charakter jednorazowy lub cykliczny, ale wykraczający poza standardowy rytm pracy. Ponadto ważnym elementem pracy MDK - DŚT jest współpraca z lokalnymi instytucjami, środowiskami i organizatorami działań kulturalnych i sportowych.
Głównymi imprezami i przedsięwzięciami Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych były: imprezy w ramach Dni Łomży 2007, koncert “Przyjaciele Pani Hani, koncert “Bogu dziękujcie, ducha nie gaście” w szesnastą rocznicę pobytu Jana Pawła II na Ziemi Łomżyńskiej, V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki, koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba”, jubileusz 5. lecia formacji Crazy Twisting Goup, Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja”, impreza na Dzień Dziecka “Słoneczna Estrada”, Gościniec Łomżyński, Ogólnopolski Festiwal Piosenek Filmowych Soundtrack, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego “Wirująca strefa”, Łomżyńska Jesień Kulturalna oraz coroczny pokaz sztucznych ognii na Starym Rynku w Sylwestra.
MDK - DŚT był współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, inscenizacja Męki Pańskiej na terenach amfiteatru w Łomży, Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, Międzynarodowy Festiwal Teatralny “Walizka”, Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Dni Muzyczne Drozdowo-Łomża, Dolina Kreatywna w Łomży, festyny szkolne i osiedlowe, otwarcia zawodów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. MDK - DŚT wspierał technicznie poprzez nagłośnienie Czwartki Lekkoatletyczne oraz mecze ŁKS-u i ligi siatkówi kobiet .

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie.
Grupy, zespoły i pracownie:

 • Czarny Teatr Sivina II Tomasza Brzezińskiego – 16 uczestników,
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 12,
 • Grupa Wokalna Emdek (Magda Synow) – 6,
 • Zespół wokalny Emki (Magda Synow) - 10
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 8
 • Formacja Taneczna “Plastic Sqad” - 12
 • Grupa break dance (Marek Kisiel) - 35
 • Dziewczęce Grupy Taneczne:  „Twist”, “Twist Mini Mini”, “Skrecz”  (Marek Kisiel)-32
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.30,
 • Klub Młodego Literata (Barbara Chojnowska) – 6,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich (Przemysław Karwowski) – 15.


O poziomie i jakości edukacji artystycznej prowadzonej w MDK - DŚT świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane na najważniejszych konkursach i przeglądach w kraju i zagranicą. Praktycznie każda grupa działająca w naszym domu kultury ma na swoim koncie prestiżowe trofea.

Czarny Teatr Sivina II swoje spektakle prezentował głównie przed łomżyńską publicznością oraz na pokazach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem “Edukator”. Ponadto Sivina II wzięła udział w festiwalach teatralnych w Ostrowie Wlk. i Puławach (nagroda).
Studio Piosenki PopArt Bernarda Karwowskiego zaprezentowało swój nowy spektakl muzyczny „Eighties” światowe przeboje lat 80. tych, oraz wystąpili na powitanie wiosny. Zespół wystąpił także na festynach w Warszawie, Zbójnej, Nowogrodzie, Piątnicy, Gajewie, Szczuczynie i Łomży. W tym roku członkowie Studia brali udział w różnych przeglądach i konkursach krajowych. Efektem tego były liczne nagrody (m.in. w Warszawie, Grajewie, Tarnobrzegu, Łomży) Nowym doświadczeniem dla młodych członków zespołu był koncert kolędowy wykonany wspónie z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną i chórem PSM w Łomży.
Dziewczęta z zespołów Emdek, i Emki występowały wielokrotnie na imprezach okazjonalnych, plenerowych i koncertach dla szkół. Ponadto były wykonawcami dużych przedsięwzięć  artystycznych – koncertów „Gwiazdka z nieba” (wraz z Elżbietą Adamiak w kościele oo. Kapucynów), “Sweet Inspiration”, “Słoneczna Estrada”, “Bogu dziękujcie ducha nie gaście” na koncercie „Przyjaciele Pani Hani”, Festiwal Soundtrack. Ponadto brały udział w przeglądach i festiwalach a  Joanna Zawłocka, wystąpiła w programie TVP “Szansa na Sukces”.
Formacje tańca break dance i hip hop „Crazy Twisting Group” i „Twist” prowadzone przez instruktorów Marka Kisiela i Beatę Kisiel – mają duże grono sympatyków w Łomży i nie tylko. Mają także w dorobku wiele laurów na prestiżowych turniejach i festiwalach tańca młodzieżowego. Po zwieńczeniu ich licznych sukcesów krajowych tytułem mistrzostów świata w Bremen w Niemczech zespół Crazy Twisting Group nie spoczął na laurach i zdobył w br. tytuł Mistrzów Europy w Graz w Austrii. Nasi tancerze tradycyjnie już występowali w licznych, krajowych turniejach i przeglądach m.in. w Białymstoku,  Pile, Częstochowie, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Szczytnie, Siedlcach, Grajewie, Szczecinie, Włocławku, Ostrołęce, Koszalinie, Łomży.
Na zajęcia taneczne uczęszcza około 70 młodych adeptów hip hopu, breakdance’a,  itp. Bardzo aktywnie działają grupy dziewczęce, których umiejętności mogliśmy podziwiać na licznych prezentacjach w Łomży. W czasie ferii, wakacji  i w październiku odbyły się warsztaty specjalistyczne dla grupy Crazy Twisting Group i otwarte dla wszystkich chętnych.
Członkowie pracowni plastycznej brali udział w licznych konkursach organizowanych w Łomży, w kraju i za granicą Swoje dokonania prezentowali na  wystawach w galeriach MDK – DŚT. Pracownia Plastyczna zorganizowała 2 konkursy oraz wystawy pokonkursowe, letnie warsztaty plastyczne w Augustowie i Łomży.
W ramach edukacji kulturalnej i promocji kulturyu uczniowskiej zostały zorganizowane Eliminacje Miejskie dwóch Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich (dla dzieci i młodzieży), Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”, Konfrontacje Teatralne Szkół Średnich.
Ponadto odbywały się stałe spotkania członków Klubu Młodego Literata na zajęciach prowadzonych przez instruktor Barbarę Chojnowską i Klubu Fotografików Łomżyńskich (instr. Przemysław Karwowski). Nową formą, która powstała w br. jest chór prowadzony przez instr. Magdalenę Sinoff. Pierwszy raz chór wystąpił na koncercie rocznicowym wizyty JP II w Łomży. Oprócz tych, stałych form grupowych prowadzone były zajęcia taneczne, konsultacje indywidualne, spotkania literackie i pogadanki w trakcie wystaw.
W okresie ferii zimowych i w czasie wakacji letnich odbywały się ogólnodostępne, otwarte zajęcia i imprezy dla wszystkich chętnych. Zorganizowaliśmy m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne i taneczne w ramach akcji „Szukamy młodych talentów” Zajęcia wzbogacone były koncertami, spektaklami teatralnymi.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W 2007 roku nasze działania skupiajły się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych, na których z ramienia MDK-DŚT wystąpiły lokalne zespoły,. Inne zadania upowszechnieniowe to wystawy, koncerty, spektakle, wydawnictwa i wieczory promocyjne.  
Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych, m.in. przegląd lokalnych zespołów raperskich p.h. “Teraz hip hop” oraz koncert tria Lipski-Starachowski-Lipski. Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków. Przy Galerii Pod Arkadami działa Galeria Jednej Fotografii i Klub Fotografików Łomżyńskich, mający na celu integrację i promocję środowiska fotograficznego. Efektem tych działań była m.in. wystawa “Wspólna Fotografia II” w dziesięciolecie pierwszej zbiorowej prezentacji lokalnych. Wzięli w niej udział członkowie działającego przy MDK - DŚT Klubu Fotografików Łomżyńskich. Ponadto zorganizowaliśmy wystawę fotografii Leszka Wiśniewskiego i Stanisława Andruszkiewicza (poświęconą łomżyńskiej nekropolii). Na forum plastyki swoje dokonania prezentowali łomżyńscy twórcy: Monika Miller, rzeźbiarz Adam Tymiński oraz Przemysław Karwowski (na 50.lecie urodzin). Zorganizowana została doroczna wystawa uczniów Liceum Plastycznego i członków Pracowni Plastycznej.
W ramach promocji literatury wydany został tomik wierszy “Po ścianie ze szkła” Magdaleny P. Walczuk, członkini  Klubu Młodego Literata.   
Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. Tancerze break dance wyjeżdżali na ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje, brali udział w programach telewizyjnych “Pytanie na śniadanie”, “Teleranek” (Kacper Zientarski), “Jaka to melodia?” i “Europa da się lubić”.
Zespoły wokalne (i ich członkowie indywidualnie)brały udział w kilku przeglądach piosenki m.in. w Warszawie, Piasecznie, Białymstoku, Suwałkach, Lidzbarku War., Golubiu Dobrzyniu, Lesznie.
J. Zawłocka startowała w Szansie na Sukces a jeden z członków Studia Piosenki Pop Art, Łukasz Lipski, wygrał Ogólnopolski Festiwal Piosenki “Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu i w nagrodę pojechał do Paryża.
W ramach upowszechniania kultury i sztuki organizowane były głównie koncerty, spektakle i wystawy. Wydarzeniem tegorocznej wiosny były zapewne plenerowy koncert poświęcony Hance Bielickiej “Przyjaciele Pani Hani”, występ big bandu wojsk amerykańskich stacjonujących w Europie zatytułowany “The Soldiers of Swing” oraz spektakl kabaretowy Grupy Rafała Kmity “Wszyscyśmy z jednego szynela”. W ramach Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej wystąpili między innymi; Żanna Biczewska, Trio Łódzko-Chojnowskie w Muzycznych Zaduszkach poświęconych Jackowi Kaczmarskiemu, formacja jazzowa Globetrotters. Odbył się koncert “Nie żałuję” poświęcony Agnieszce Osieckiej z udziałem Ewy Błaszczyk, Barbary Dziekan, Joanny Lewandowskiej, Mirosława Czyżykiewicza i autora muzyki do wykonywanych utworów Jerzego Satanowskiego. Ponadto w klubie MDK - DŚT koncertowały m. in. zespoły Happysad, Mech, Los Alamos, Armia, Pustki .

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych.(m. in. w naszej sali koncertowej odbył się recital Leszka Długosza zorganizowany przez MBP w Łomży oraz działania związane z programem “Dolina kreatywna czyli czego szuka młoda sztuka”)
Corocznie użyczamy sal i sprzętu na mitingi łomżyńskiego klubu AA Współpracujemy z łomżyńskimi szkołami wszystkich szczebli, głównie wspierając sprzętowo ich imprezy wspomagamy inne instytucje i organizacje pozarządowe. Ilość imprez organizowanych przez powyższe podmioty, które nie mają możliwości bez naszego udziału realizować swoich zamierzeń, z roku na rok rośnie w znaczącym tempie. Powoduje to duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników, co nie zawsze jest uwidaczniane i uświadamiane społeczeństwu.    

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód  w większości stanowią (poza dotacją) środki uzyskane ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny i sponsoring
Łomża, 30 stycznia 2008

 

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych  w 2009 r. w załączniku

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK-DŚT w Łomży


Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2011-03-09 13:31:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721