tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w 2005 r. realizowana była w oparciu o zadania i cele określone w statucie, roczny plan pracy i zadania zlecone w trzech głównych dziedzinach: edukacji kulturalnej, promocji lokalnej kultury i jej twórców oraz upowszechniania kultury.
Edukacja kulturalna  jest podstawowym i stałym elementem pracy domu kultury. Realizowana jest poprzez  regularne zajęcia w pracowniach, grupach i zespołach oraz zajęcia i pogadanki dla grup szkolnych i osób indywidualnych. W ramach edukacji prowadzona była całoroczna Łomżyńska Edukacja Teatralna (spektakle, pogadanki, warsztaty) adresowana do szkół oraz na podobnej zasadzie edukacja muzyczna dla szkolnych grup dzieci i młodzieży. Promocja kultury lokalnej to głównie koncerty i przeglądy muzyczne, taneczne, konkursy recytatorskie, przeglądy teatralne oraz konkursy i wystawy plastyczne. Formy te skierowane były głównie na młodych wykonawców i autorów, ale były podejmowane były także działania na rzecz promocji lokalnych twórców dorosłych (fotografików, plastyków, literatów, muzyków).

Upowszechnianie kultury i sztuki  czyli prezentacje wartościowej sztuki poprzez koncerty, wystawy, spotkania literackie to najbardziej widoczne i adresowane do wszystkich mieszkańców miasta i regionu propozycje kulturalne. Osobną, chociaż kosztowną i wymagającą ogromnego nakładu pracy kategorię działalności MDK - DŚT stanowią imprezy zlecone, plenerowe oraz okazjonalne.

Oprócz stałych, corocznych imprez i przedsięwzięć Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych takich jak Dni Łomży 2005, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Tumult” (trzecia edycja), także po raz trzeci zorganizowany Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Kulki, koncert „Gwiazdka z nieba”, IV Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”, Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkół Średnich, Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja” pojawiły się nowe zadania wynikające z potrzeby czasu lub nowych inicjatyw.
Po raz pierwszy współpracowaliśmy przy organizacji inscenizacji Męki Pańskiej na terenach amfiteatru i po raz kolejny pomagaliśmy zorganizować Spotkania Młodych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Największym wydarzeniem pierwszej połowy 2005 roku była śmierć Papieża Jana Pawła II. MDK - DŚT aktywnie uczestniczył w uroczystościach z tym związanych; w spotkaniu młodych przy ołtarzu papieskim w dniu 6 kwietnia oraz w głównych uroczystościach w dniu pogrzebu (7.04) tamże. Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych uczcił pamięć Ojca Świętego specjalnym koncertem w Katedrze Łomżyńskiej, w dniu 85. Jego urodzin, 18 maja. Koncert zorganizowany wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i z Wyższym Seminarium Duchownym zaszczycił JE Ks. Biskup Stanisław Stefanek. Ogromnym wyzwaniem była organizacja po raz drugi imprezy plenerowej „Gościniec Łomżyński” oraz po raz kolejny festynu Studio Lato Radia Białystok w ramach Dni Łomży.

Ponadto MDK - DŚT był współorganizatorem takich przedsięwzięć kulturalnych jak festyn „Europa bez granic” z okazji pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do UE oraz, po raz pierwszy, Prezentacje Gospodarcze w Ostrołęce, gdzie MDK - DŚT przygotował program artystyczny reprezentujący Łomżę.
Wspomagaliśmy organizacyjnie i technicznie imprezy realizowane przez inne instytucje i osoby. W 2005 roku jak zwykle była znaczna liczba imprez z udziałem naszych zespołów i sprzętu. Jak co roku uczestniczyliśmy w organizacji takich akcji jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, festyny osiedlowe, otwarcia ogólnopolskich turniejów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne.

Dynamicznie rozwijał się całoroczny, Ogólnopolski Pprzegląd Non Stop Rock Festiwal „Prorockowanie” (średnio dwa koncerty w miesiącu) oraz zainicjowana w ubiegłym roku Łomżyńska Edukacja Teatralna „Sposób na życie”, realizowana w ramach Łomżyńskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Istotą Edukacji jest prezentacja spektaklu „Trach” zrealizowanego na pomyśle i scenariuszu młodzieży, a opowiadającego o problemach rodziny dotkniętej patologiami społecznymi oraz na prezentacjach ciekawych i wartościowych spektakli teatrów profesjonalnych i monodramów aktorskich.

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie. W 2005 regularne zajęcia prowadziły:

 

 • Czarny Teatr Sivina II Tomasza Brzezińskiego – 16 uczestników,
 • Grupa teatralna „Trzy grosze” (Jarosław Osicki)– 12,
 • Grupa teatralna „Szczypiory”(J. Osicki) – 10
 • Grupa teatralna „Nowi”(J. Osicki)– 26
 • Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 14,
 • Grupa Wokalna Emdek (Magda Synow) – 12,
 • Zespół wokalny Seven (Magda Synow) – 7
 • Zespół wokalny Emki (Magda Synow) - 10
 • Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 9
 • grupa break dance (Marek Kisiel) - 8
 • Dziewczęca Grupa Taneczna  „Twist” (Marek Kisiel) - 14
 • Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – 14 ok.39 członków,
 • Klub Młodego Literata (Barbara Chojnowska) – 10,
 • Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich (Przemysław Karwowski) – 15.

 

Czarny Teatr Sivina II swoje spektakle prezentował głównie przed łomżyńską publicznością oraz w Białymstoku. Na wakacyjnych warsztatach przygotowywał nowy spektakl, którego fragmenty zaprezentowano na spektaklu powarsztatowym. Nadal prężnie działa Teatr Produkcyjny Jarosława Osickiego, który tworzą  grupy teatralne Nowi, Szczypiory i  Trzy Grosze. W pierwszych miesiącach 2005 roku oprócz prezentacji swoich spektakli w Łomży uczestniczyli na festiwalu teatralnym w Warszawie. 

Studio Piosenki PopArt Bernarda Karwowskiego zaprezentowało swoje nowe koncerty-spektakle; „With The Beatles”, „Polska młodzież śpiewa polskie piosenki” oraz koncert „Let’s Have A Party”. Zespół wystąpił także na Prezentacjach Gospodarczych Łomża-Ostrołęka i na festynie „Studio Lato Radia Białystok” oraz na koncertach w Łomżyńskich szkołach. Grupy wokalne prowadzone przez Magdę Synow występowały wielokrotnie na imprezach okazjonalnych, plenerowych i koncertach dla szkół. Ponadto były wykonawcami dużych przedsięwzięć  artystycznych – koncertów „Gwiazdka z nieba” (wraz z Krystyną Prońko w kościele oo. Kapucynów), na festynie „Europa bez granic”, na koncercie „Przychodzimy do Ciebie” poświęconym rocznicy urodzin Karola Wojtyły i koncercie „Jak w niebie wesoło II” przy kościele oo. Kapucynów.

Formacje tańca break dance i hip hop „Crazy Twisting Group” i „Twist” prowadzone przez instruktora Marka Kisiela – mają duże grono sympatyków w Łomży i nie tylko. Mają także w dorobku wiele laurów na prestiżowych turniejach i festiwalach tańca młodzieżowego. Nasi tancerze występowali w m.in. Białymstoku, Żaganiu, Pile, Koninie, Ostrołęce, Warszawie, Toruniu, Lipsku, Myszyńcu, Wołominie, Grajewie, Mikołajkach, Włocławku, na Litwie oraz wielokrotnie w Łomży. Zwieńczeniem licznych sukcesów Crazy Twisting Group było zdobycie I miejsca i tytułu World Championship Breakdance na mistrzostwa świata w Bremen w Niemczech.

Ponadto na zajęcia taneczne uczęszcza około 70 młodych miłośników hip hopu, breakdance’a, disco itp. W czasie ferii zorganizowaliśmy warsztaty specjalistyczne dla grupy Crazy Twisting Group i otwarte dla wszystkich chętnych. W czasie wakacji warsztaty zorganizowane zostały w Goniądzu i otwarte zajęcia w MDK – DŚT.

Członkowie pracowni plastycznej brali udział w licznych konkursach organizowanych w Łomży, w kraju i za granicą oraz prezentowali swoje dokonania na  wystawach w galeriach MDK – DŚT. Pracownia Plastyczna zorganizowała dwa konkursy; ( „Śnieżna kraina” i „Widok z mojego okna”) oraz wystawy pokonkursowe i wystawę „Siedem wcieleń kota”. Odbyły się także warsztaty graficzne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, połączone z wystawą, a także prezentacja prac członków Pracowni w Zambrowie. W sierpniu zorganizowano po raz pierwszy plener-wycieczkę z Łomży przez Kazimierz Dolny, Zamość, Lublin do Lwowa.

W ramach edukacji kulturalnej zostały zorganizowane Eliminacje Miejskie dwóch Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich (dla dzieci i młodzieży), Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Tumult” oraz  Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. Instruktor J. Osicki zorganizował otwarte Warsztaty Recenzji Teatralnych. Ich uczestnicy mogli wypróbować nabyte i wrodzone umiejętności na łamach towarzyszącej Tumultowi gazetki „Szczerze mówiąc”. Umiejętności literackie podnoszą także członkowie Klubu Młodego Literata na stałych zajęciach prowadzonych przez instruktor Barbarę Chojnowską. Oprócz tych, stałych form grupowych prowadzone były zajęcia taneczne, konsultacje indywidualne, spotkania literackie i pogadanki w trakcie wystaw.

W okresie ferii zimowych odbywały się ogólnodostępne, otwarte zajęcia i imprezy dla wszystkich chętnych. Zorganizowaliśmy m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne i taneczne w ramach akcji „Szukamy młodych talentów” Zajęcia wzbogacone były koncertami, spektaklami teatralnymi i dyskotekami. We współpracy z policją odbyły się eliminacje powiatowe konkursu „Nasze bezpieczeństwo”, a później wspieraliśmy technicznie i artystycznie Eliminacje Wojewódzkie przeprowadzone w hali sportowej SP Nr 9 w Łomży we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.
Praktycznie wszystkie grupy i zespoły miały – jak co roku- letnie warsztaty artystyczne, mające na celu doskonalenie zdobywanych na co dzień umiejętności w połączeniu z wypoczynkiem i integracją członków zespołów.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania  wydawnicze. W pierwszym półroczu nasze działania skupiają się głównie wokół kultury dla dzieci i młodzieży oraz imprez plenerowych (festyn „Europa bez granic” z koncertami Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej, zespołu wokalnego Seven i kapeli „Paka z Grajewa” oraz „Studio Lato Radia Białystok” gdzie wystąpili z ramienia MDK-DŚT zespół Holy Water, Studio Piosenki Pop Art, grupy taneczne Crazy Twisting Group i Twist i Elektryczne Gitary i „Gościniec Łomżyński z łomżyńskimi wykonawcami oraz gwiazdami: Stanem Borysem i Edytą Górniak). Ponadto główne zadania upowszechnieniowe to wystawy i spektakle. Jak co roku najciekawsze wydarzenia upowszechnieniowe odbyły się w ramach Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej. Gwiazdami Jesieni 2005 byli: Grupa Rafała Kmity, Marek Napiórkowski oraz Grzegorz Turnau. Oprócz tego były wystawy, spektakle i,  tradycyjnie już, prezentacje dokonań MDK – DŚT.

Działania promocyjne dotyczą twórców lokalnych: plastyków, fotografików, literatów, muzyków oraz związanych z MDK - DŚT – głownie młodzieżowych – zespołów, grup, klubów i pracowni. Na polu muzyki promocja koncentrowała się wokół zespołów młodzieżowych, którym zorganizowaliśmy przeglądy pod hasłem „Teraz Łomża” oraz całoroczny ogólnopolski przegląd „Prorockowanie”, który cieszy się także ogromnym zainteresowaniem w całej Polsce. Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków. Przy Galerii Pod Arkadami działa Galeria Jednej Fotografii i Klub Fotografików Łomżyńskich, mający na celu integrację i promocję środowiska fotograficznego. Efektem tych spotkań były m.in. kolejne, 3 jednodniowe plenery i wystawa poplenerowa „Cztery spojrzenia na Radziłów”. Promocja, nowego i bardzo aktywnego, środowiska fotograficznego została wzbogacona o nowe możliwości dzięki powiększeniu sal wystawienniczych o galerię Dołek, utworzoną po byłym barze w Galerii Pod Arkadami. Działania promujące lokalnych twórców to: wystawy Iwony Sielskiej, Leszka Wiśniewskiego, Stanisława Zeszuta, Lecha Buczyńskiego, ojców kapucynów Bogdana Augustyniaka i Marcina Radomskiego, absolwentów Liceum Plastycznego i członków Pracowni Plastycznej. Zorganizowaliśmy jubileuszową prezentację artysty plastyka Mieczysława Mazura z okazji 40. lecia pracy twórczej i 65-tych urodzin.

W ramach promocji literatury wydrukowany został II tom wyboru utworów Henryka Gały, (współwydawcą tego przedsięwzięcia jest MDK-DŚT ) oraz prezentacja drugiego, wspólnego wydawnictwa Klubu Młodego Literata „Zeszyt drugi”.   

Ponadto staramy się jak najszerzej promować dokonania i umiejętności naszych , młodych artystów poza Łomżą, na licznych przeglądach i festiwalach tanecznych, teatralnych i wokalnych. W maju odbyła się prezentacja kultury łomżyńskiej na Prezentacjach Gospodarczych w Ostrołęce. Tancerze break dance wyjeżdżali na ogólnopolskie turnieje, oraz po raz drugi byli na mistrzostwach świata w Bremen w Niemczech. Ponadto prezentowali się  na licznych pokazach w kraju i na Litwie

Zespoły Emdek, Seven i Emki (i członkinie tych grup jako solistki) brały udział w kilku przeglądach piosenki m.in. w Brzegu, Elblągu, Otwocku i Białymstoku. Współpracująca z MDK - DŚT wokalistka Liliana Horoszko zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Młodych Autorów i Kompozytorów ”SMAK 2005” w Myśliborzu.

Grupy teatralne MDK - DŚT brały udział w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach (m.in. w Warszawie i Bełżycach) oraz na pokazach gościnnych. Poziom i umiejętności młodych twórców łomżyńskich są udokumentowane licznymi nagrodami i podziękowaniami.

Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych. Dzięki zakupom nowego samochodu służbowego oraz nowego systemu nagłośnieniowego łatwiej i  w bardziej profesjonalny sposób możemy wspierać organizacyjnie i technicznie różne przedsięwzięcia. Ilość imprez organizowanych przez szkoły, stowarzyszenia, parafie, organizacje pozarządowe, które nie mają możliwości bez naszego udziału realizować swoich zamierzeń, z roku na rok rośnie w znaczącym tempie. Powoduje to duże zaangażowanie naszego sprzętu i pracowników, co nie zawsze jest uwidaczniane i uświadamiane społeczeństwu.    

Działalność MDK - DŚT w okresie ostatnich czterech lat została wzbogacona o wiele dużych przedsięwzięć, mimo utrzymania wysokości budżetu na poziomie lat poprzednich. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki, Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Tumult”, festyn „Gościniec Łomżyński” czy też Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca Strefa” funkcjonują dzięki pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych; od sponsorów i programów finansowania kultury, edukacji i profilaktyki.

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód  w większości stanowią (poza dotacją) środki uzyskane ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny i sponsoring.
W 2005 r. został przeprowadzony remont wielu pomieszczeń budynku MDK - DŚT . Zostały wycyklinowane i polakierowane podłogi sal koncertowych, odnowione łazienki oraz pomieszczenia biurowe i pokoje instruktorów. Został zainstalowany dodatkowy wentylator w sali klubu Pop Art, żeby eliminować wysoką wilgotność tego pomieszczenia w okresie letnim i związane z tym podnoszenie się i deformacja parkietu. Remonty wykonane zostały całkowicie w oparciu o środki własne i wkład pracy pracowników.

Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania domu kultury stał się zakup nowego, nowoczesnego zestawu nagłośniającego wraz z osprzętem. Uzupełniony został również system oświetleniowy o nowe reflektory i inny sprzęt audiowizualny. W chwili obecnej stan obiektów i sprzętu pozwalają na właściwą realizację wszystkich zadań. Na co dzień prowadzona jest jedynie konserwacja i bieżące naprawy.

W 2005 roku zorganizowaliśmy 31 imprez muzycznych, 15 spektakli teatralnych, 17 wystaw plastycznych i fotograficznych, 12 przeglądów i konkursów, 10 warsztatów i plenerów oraz 4 inne przedsięwzięcia. Zespoły MDK - DŚT uczestniczyły w 27 konkursach i przeglądach w kraju i za granicą oraz na 53 imprezach organizowanych przez inne podmioty. Wspieraliśmy technicznie i organizacyjnie 33 imprezy.

Wykaz imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych  w 2004 roku w załączniku. 

 

 

Opracował: Roman Borawski, dyr. MDK - DŚT

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2012-01-30 11:51:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721