tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Zamierzenia, Programy, Przebieg i Skutki realizacji zadań

Działalność Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w 2003 roku oparta była na zadaniach określonych statutem oraz założeniach rocznego planu pracy. Podstawowe cele realizowane były w trzech dziedzinach: edukacji, promocji i upowszechniania kultury.

W ramach edukacji artystycznej prowadzone były regularne zajęcia w pracowniach, grupach i zespołach oraz zajęcia i pogadanki dla grup szkolnych i osób indywidualnych. Na polu promocji kultury lokalnej odbywały się koncerty i przeglądy muzyczne (głównie zespoły młodzieżowe), taneczne, konkursy recytatorskie, przeglądy teatralne oraz konkursy i wystawy plastyczne. Ponadto realizowane były działania na rzecz upowszechniania kultury (koncerty, wystawy, spotkania literackie) oraz imprezy o charakterze okazjonalnym. MDK - DŚT był współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych oraz wspomagał organizacyjnie i technicznie imprezy realizowane przez inne instytucje i osoby. W 2003 roku zwiększyła się znacznie liczba imprez z udziałem naszych zespołów i sprzętu. Głównymi imprezami i przedsięwzięciami były: Dni Łomży, Letnie Warsztaty Artystyczne, Łomżyńska Jesień Kulturalna, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”, Konfrontacje Teatralne Młodzieży Szkolnej, Łomżyńskie Spotkania Kabaretowe, koncert charytatywny „Gwiazdka z nieba” oraz po raz kolejny Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie, Festiwal Przedszkolaków „Mama, tata i ja”, Powitanie Wiosny, sylwestrowy pokaz sztucznych ogni. Natomiast w 2003 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Tumult”, który może mieć rangę i znaczenie dla łomżyńskiej kultury.
Ponadto zorganizowaliśmy we współpracy z WOAK w Białymstoku Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Recytatorskiego. MDK-DŚT jak co roku w uczestniczył w organizacji takich imprez jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Dziecka, festyny osiedlowe, otwarcia ogólnopolskich turniejów sportowych oraz obchody rocznic, święta państwowe i kościelne. Wspieraliśmy technicznie uroczystość nadania sztandaru łomżyńskiemu Batalionowi Remontowemu, Dni Muzycznych „Drozdowo – Łomża”, czwartków lekkoatletycznych (9 razy) i zawodów Łomżyńskiego Klubu Biegowego (4)
Instruktor Jan Suchodoła stale współpracuje ze szkołami (1,7,9) przygotowując im dziesiątki podkładów muzycznych. Dla Warsztatów Terapii Zajęciowej opracował muzykę do spektakli „Kozy i barany” oraz „Kolędnicy”. Aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych oraz (nieodpłatnie) w imprezach charytatywnych lub organizowanych przez organizacje użyteczności publicznej.

Edukacja kulturalna realizowana jest przede wszystkim poprzez zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pracowniach, grupach i zespołach działających w MDK - DŚT oraz poprzez konkursy, przeglądy, wystawy i spotkania autorskie. W 2003 regularne zajęcia prowadziły:
 Czarny Teatr Sivina II Tomasza Brzezińskiego – 16 uczestników,
 Grupa teatralna „Trzy grosze” (Jarosław Osicki)– 12,
 Grupa teatralna (J. Osicki) AKT – 12,
 Grupa teatralna „Szczypiory”(J. Osicki) – 10
 Grupa teatralna „Nowi”(J. Osicki)– 28
 Studio Piosenki Pop Art (Bernard Karwowski) – 14,
 Grupa Wokalna Emdek (Magda Synow) – 12,
 Zespół wokalny Seven (Magda Synow) - 7
 Grupa Taneczna „Crazy Twisting Group” (Marek Kisiel) – 10
 grupa break dance (Marek Kisiel) - 30
 Dziewczęca Grupa Taneczna (Marek Kisiel) - 14
 Dziewczęca Grupa Baletowa „Alternatywa” (Aldona Zientalska) - 8
 Muzyczna Piwnica (zespoły rockowe) – ok.50,
 Pracownia Plastyczna (Anna Bureś) – 60.
Rok 2003 był okresem przełomowym dla Czarnego Teatru Sivina II, gdyż tworzony był nowy zespół aktorski spośród uczniów łomżyńskich szkół. Pierwsze półrocze poświęcone było zapoznawaniu się adeptów z podstawowymi technikami i zasadami gry scenicznej. Po letnich warsztatach grupa miała w repertuarze większość dotychczasowych spektakli. Prezentowała je głównie przed łomżyńską publicznością oraz gościnnie w Bełchatowie w trakcie inauguracji roku kulturalnego.
Prężnie działał Teatr Produkcyjny Jarosława Osickiego, który tworzą grupy teatralne Nowi, Szczypiory, AKT i Trzy Grosze. W 2003 roku grupy przygotowały premiery: „Trach” i „Szkic do łysej śpiewaczki” pokaz powarsztatowy „Teatromachia”. Oprócz prezentacji swoich spektakli w Łomży uczestniczyli na przeglądach i festiwalach teatralnych w Łapach, Andrychowie, Trzebini i Łomży. Ponadto J. Osicki przygotował monodram „Przegryźć dżdżownicę” w wykonaniu A. Faszczewskiej, prezentowany na Wojewódzkich Eliminacjach OKR. Ważnym wydarzeniem teatralnym w Łomży w 2003 roku był zorganizowany po raz pierwszy Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Tumult”. Wzięło w nim udział 16 zespołów (m.in. z Warszawy, Gorzowa Wlkp., Katowic, )
W ramach upowszechniania kultury żywego słowa zorganizowaliśmy eliminacje miejskie dla uczniów łomżyńskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz eliminacje miejskie dla młodzieży Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (12 uczestników instr. J. Osickiego), a także po raz pierwszy Eliminacje Wojewódzkie OKR (3 uczestników).

Studio Piosenki PopArt Bernarda Karwowskiego przygotowało i zaprezentowało dwa koncerty-spektakle: „Czas relaksu” oraz „Happy new year” przypominającego największe przeboje okołobożonarodzeniowe. W ubiegłym roku nastąpiły istotne zmiany w tej grupie – wymiana pokoleniowa. Spowodowało to zmniejszenie tempa pracy tego zespołu.
Grupy wokalne prowadzone przez Magdę Synow występowały wielokrotnie na imprezach okazjonalnych, plenerowych i koncertach dla szkół. Ponadto były głównymi wykonawcami dużych przedsięwzięć artystycznych – koncertów „Gwiazdka z nieba” (kościół oo. Kapucynów) i „Serdeczne piosenki” (z udziałem K. Szewczyka i M. Szabłowskiej).
Duże zainteresowanie wzbudza i prężnie się rozwija nowa forma z zakresu kultury masowej w MDK-DŚT – taniec breakdance. Formacje „Crazy Twisting Group” i „Twist” prowadzone przez instruktora Marka Kisiela – mają duże grono sympatyków w Łomży oraz wiele laurów na prestiżowych turniejach i festiwalach tańca młodzieżowego. Ponadto na zajęcia taneczne uczęszcza około 70 młodych miłośników hip hopu, breakdance’a, disco itp. W ramach upowszechniania tej formy odbył się po raz drugi w Łomży Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego „Wirująca strefa”, w którym brali udział uczestnicy z całego kraju (wśród nich był aktualny Mistrz Świata i Europy juniorów), soliści, duety, miniformacje i kilkunastoosobowe zespoły.
Uczestnicy pracowni plastycznej brali udział w licznych konkursach organizowanych w Łomży, w kraju i za granicą oraz prezentowali swoje dokonania na wystawach prezentowanych w galeriach MDK – DŚT . Pracownia Plastyczna zorganizowała trzy konkursy; („Moje miasto” i „Łomżyńska stajenka” oraz wystawy pokonkursowe.
Wszystkie działające w domu kultury grupy miały w czasie wakacji letnie warsztaty łączące pracę twórczą z wypoczynkiem. Efekty pracy wakacyjnej prezentowane były bezpośrednio po warsztatach (Sivina II) oraz na specjalnych koncertach premierowych i wystawach poplenerowych ( Studio Piosenki Pop Art, Teatr Produkcyjny, Pracownia Plastyczna).
Oprócz tych stałych form grupowych prowadzone były zajęcia taneczne, konsultacje indywidualne, spotkania literackie i pogadanki w trakcie wystaw.
W okresie ferii zimowych i letnich odbywały się otwarte zajęcia i imprezy dla wszystkich chętnych. Zorganizowaliśmy m.in. zajęcia wokalne, plastyczne, teatralne i taneczne. Odbył się koncert finałowy akcji „Szukamy młodych talentów” Zajęcia wzbogacone były koncertami, spektaklami teatralnymi i dyskotekami.

Upowszechnianie sztuki i promocja kultury lokalnej zajmuje od początku szczególne miejsce w działalności Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych. Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez koncerty, wystawy, spektakle, spotkania autorskie i działania wydawnicze.
Prezentacja wartościowej sztuki stanowi ważną gałąź działalności MDK-DŚT. W ramach Łomżyńskiej Jesieni Kulturalnej oferujemy mieszkańcom Łomży ciekawe koncerty, wystawy i spektakle. W roku 2003 odbyły się Muzyczne Zaduszki (koncert M. Czyżykiewicza) i koncerty jazzowe (P. Wojtasik Quartet, T. Stańko z zespołem). Ciekawym wydarzeniem był spektakl teatru Montownia oraz wystawy Mariusza Dąbrowskiego, Waldemara Mazurka i prof. Zbigniewa Gostomskiego.
Działania promocyjne na polu muzyki koncentrowały się wokół zespołów młodzieżowych, którym zorganizowaliśmy przeglądy pod hasłem „Teraz Łomża”. Tradycyjnie już organizowaliśmy wystawy lokalnych fotografików i plastyków. Przy Galerii Pod Arkadami działa Galeria Jednej Fotografii i Klub Fotografików Łomżyńskich, mający na celu integrację i promocję środowiska fotograficznego. Efektem tych spotkań był m.in. jednodniowy plener i wystawa poplenerowa. Przypomnieliśmy osobę zmarłego, łomżyńskiego literata Jana Kulki poprzez wystawę „Wspomnienie” i konkurs poetycki.
Cały czas utrzymywane są kontakty z innymi organizatorami działań kulturalnych, i staramy się prezentować w miarę możliwości łomżyńskich twórców i wykonawców zarówno profesjonalnych i amatorów. (Radio Białystok, Radio Łomża, instytucje kultury, itp.)

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych nie prowadzi działalności gospodarczej, która stanowiłaby stałe źródło dochodu, a przychód w większości stanowią (poza dotacją) środki uzyskane ze sprzedaży imprez oraz wynajmu sprzętu oraz darowizny. Działania gospodarcze w 2003 skupiły się wokół utrzymania w należytym stanie i sprawności sprzętu, samochodu oraz bazy lokalowej. Najważniejszym zadaniem w tym zakresie – oprócz stałych napraw sprzętu audio-video i biurowego – był remont dachu budynku Bonaru. Jesienią z powodu bardzo złego stanu technicznego został sprzedany w drodze licytacji samochód służbowy Ford Transit.

Dyrektor MDK-DŚT
Roman Borawski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2004-02-26 10:09:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721