tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Budżet

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń – 29.400,-
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 48.300,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 517.690,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91.780,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy 12.680,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46.010,-
§ 4260 Zakup energii 41.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 8.000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 216.720,-
§ 4410 Krajowe podróże służbowe 8.500,-
§ 4420 Zagraniczne podróże służbowe 1.750,-
§ 4430 Różne opłaty i składki 10.000,-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 17.100,-

RAZEM: 1.049.430,-

DOCHODY:
Dotacje Urzędu Miejskiego 851.700,-
Dochody własne 197.730,-

RAZEM:1098.430,-

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2004-03-04 11:19:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 755