tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży
drukuj

Archwium - Budżet

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zliczane do wynagrodzeń – 27.845,-
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 57.933,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 470.723,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82.345,-
§ 4120 Składki na fundusz pracy 11.379,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.950,-
§ 4260 Zakup energii 35.551,-
§ 4270 Zakup usług remontowych 14.182,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 225.480,-
§ 4410 Krajowe podróże służbowe 10.731,-
§ 4420 Zagraniczne podróże służbowe 0,-
§ 4430 Różne opłaty i składki 3.622,-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 16.353,-

RAZEM: 1.000.214,-

DOCHODY:
Dotacje Urzędu Miejskiego 835.000,-
Dochody własne 171.986,-

RAZEM:1006.986,-

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2004-03-04 11:17:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 755