poczta@mopslomza.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

2021 rok

13.12.2021 r. - Informacja z wyboru - Prowadzenie indywidualnej diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 20 uczestników projektu”

Informacja z wyboru - Prowadzenie indywidualnej diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 20 uczestników projektu”

13.12.2021 r. - Informacja z wyboru - Prowadzenie indywidualnej diagnozy i wsparcia z psychologiem dla min. 20 uczestników projektu”

13.12.2021 r. - Informacja z wyboru - Prowadzenie indywidualnej diagnozy i wsparcia z psychologiem dla min. 20 uczestników projektu”

01.12.2021 r. - Prowadzenie indywidualnej diagnozy i wsparcia z psychologiem dla min. 20 uczestników projektu”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
130.000 zł – netto Prowadzenie indywidualnej diagnozy i wsparcia z psychologiem dla min. 20 uczestników projektu” Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego „ w ramach Działania 7.1”Rozwój działań aktywnej integracji’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

01.12.2021 r. - Prowadzenie indywidualnej diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 20 uczestników projektu”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
130.000 zł - netto Prowadzenie indywidualnej diagnozy, opinii i wsparcia z doradcą zawodowym dla 20 uczestników projektu” Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego „ w ramach Działania 7.1”Rozwój działań aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

19.11.2021 r. - Informacja z wyboru - sukcesywny zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Informacja z wyboru - sukcesywny zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

10.11.2021 r. - Sukcesywny zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Sukcesywny zakup i dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Termin wykonania zamówienia: listopad 2021 - październik 2022 r.,

22.10.2021 r.- Informacja z wyboru - Sukcesywny zakup i dostawa środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Informacja z wyboru - Sukcesywny zakup i dostawa środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

22.10.2021 r.- Informacja z wyboru - Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Informacja z wyboru - Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

30.09.2021 r.- Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Termin wykonania zamówienia: październik 2021- wrzesień 2022 r.,

29.09.2021 r. - Informacja z wyboru - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub pogotowia opiekuńczego

Informacja z wyboru - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub pogotowia opiekuńczego

24.09.2021 r.- Sukcesywny zakup i dostawa środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Sukcesywny zakup i dostawa środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

Termin wykonania zamówienia: październik 2021- wrzesień 2022 r.,

20.09.2021 r. - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub pogotowia opiekuńczego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej 130 000 zł netto.
1. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub pogotowia opiekuńczego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
2. Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2021 r. - grudzień 2022 r.

08.09.2021 r. - Wybór oferty - sprawienie pogrzebu, osobom nie podlegającym ubezpieczeniu społecznemu, a w szczególności osobom samotnym, którym został przyznany zasiłek stały z MOPS w Łomży, osobom bezdomnym

31.08.2021 r. - Monitorning systemu alarmowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej 130 000 zł netto.
I. Przedmiot zamówienia:
1.Monitorning systemu alarmowego oraz funkcja odbioru sygnału z pilotów napadowych zainstalowanych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ( wraz z pomieszczeniami BZIRON).

2.Monitoring systemu alarmowego w Dziennym Domu Senior + MOPS w Łomży, ul. M. Curie Skłodowskiej 2

3. Monitoring wraz z montażem systemu alarmowego w Klubie Seniora w Łomży, ul. Nowogrodzka 7a.

4. Monitoring systemu alarmowego w Noclegownii dla Bezdomnych MOPS w Łomży, ul. Dworna 24a.
II. Termin wykonania zamówienia: październik 2021- wrzesień 2022 r., poz. nr 3 i pomieszczenia BZIRON wrzesień 2021- wrzesień 2022 r. , poz. 4, styczeń-grudzień 2022 r.

30.08.2021 r. - Sprawienie pogrzebu, osobom nie podlegającym ubezpieczeniu społecznemu, a w szczególności osobom samotnym, którym został przyznany zasiłek stały z MOPS w Łomży, osobom bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej 130 000 zł netto.
Przedmiot zamówienia: Sprawienie pogrzebu, osobom nie podlegającym ubezpieczeniu społecznemu, a w szczególności osobom samotnym, którym został przyznany zasiłek stały z MOPS w Łomży, osobom bezdomnym zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2021 r. - grudzień 2022 r.

26.07.2021 r., Informacja z wyboru - usługa polegająca na realizacji dwóch edycji programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

06.07.2021 r., - Usługa polegająca na realizacji dwóch edycji programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 130 tysięcy złotych na usługę polegającą na realizacji dwóch edycji programu korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: lipiec – grudzień 2021 r.

02.04.2021 r.- Unieważnienie zamówienia publicznego do 130.000 zl netto na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

Unieważnienie zamówienia publicznego do 130.000 zl netto na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

18.03.2021 r. - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub pogotowia opiekuńczego

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz dzieci, w sytuacji transportu dzieci do rodziny zastępczej lub pogotowia opiekuńczego.

18.03.2021 r. - II zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

II zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

18.03.2021 r. - Informacja z wyboru dotycząca zapytania ofertowego - na przeprowadzenie konsultacji prawniczych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

Informacja z wyboru dotycząca zapytania ofertowego - na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

18.03.2021 r. - Informacja z wyboru dotycząca zapytania ofertowego - przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

Informacja z wyboru dotycząca zapytania ofertowego - przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

03.03.2021 r. - Zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie konsultacji prawniczych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe - na przeprowadzenie konsultacji prawniczych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

03.03.2021 r. - Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Centrum Wspierania Rodziny przy MOPS Łomża

09.02.2021 r. - Informacja z wyboru Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pt.„ Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”

Informacja z wyboru Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pt.„ Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”

01.02.2021 r. - Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pt.„ Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”

Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pt.„ Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”

14.01.2021 r. - Informacja z wybóru osoby do przeprowadzenia „Warsztatów dekoracji świątecznych” dla 28 uczestników projektu pt. „Aktywnie do sukcesu II”.

Informacja z wybóru osoby do przeprowadzenia „Warsztatów dekoracji świątecznych” dla 28 uczestników projektu pt. „Aktywnie do sukcesu II”.

14.01.2021 r.- Wybór osoby do przeprowadzenia kursu „ Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Wybór osoby do przeprowadzenia kursu „ Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Chojnowska
Odpowiada:Wiesław Jagielak
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2021-12-13 11:01:43

Archiwum

Data Autor
2021-12-01 11:14 Krystyna Chojnowska zobacz
2021-11-25 13:12 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-11-10 13:12 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-10-22 13:30 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-10-22 13:18 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-10-04 13:56 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-10-04 10:17 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-09-24 14:59 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-09-20 14:55 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-08-31 13:54 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-08-31 13:50 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-08-10 10:19 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-07-06 14:19 Katarzyna Kosakowska zobacz
2021-07-06 14:06 Wiesław Wieczorek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1995