poczta@mopslomza.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

Uchwały

UCHWAŁA NR 595/LXIX/23 z dnia: 29 marca 2023 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku

UCHWAŁA NR 583/LXVI/23 z dnia: 18 stycznia 2023 r. w sprawie: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR 581/LXV/22 z dnia: 28 grudnia 2022 r. w sprawie: w sprawie utworzenia na terenie Miasta Łomży ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +

UCHWAŁA NR 569/LXIV/22 z dnia: 14 grudnia 2022 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku

UCHWAŁA NR 559/LXII/22 z dnia: 23 listopada 2022 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku

UCHWAŁA NR 498/LIII/22 z dnia: 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu Wolontarystycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na lata 2022-2026

UCHWAŁA NR 497/LIII/22 z dnia: 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

UCHWAŁA NR 496/LIII.22 z dnia: 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Łomży

UCHWAŁA NR 480/LI/22 z dnia: 23 marca 2022 r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta Łomża

UCHWAŁA NR 479/LI/22 z dnia: 23 marca 2022 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku

UCHWAŁA NR 473/L/22 z dnia: 23 lutego 2022 r. w sprawie: w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża

UCHWAŁA NR 440/XLVII/21 z dnia: 08 grudnia 2021 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022-2024"

UCHWAŁA NR 439/XLVII/21 z dnia: 08 grudnia 2021 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2026"

UCHWAŁA NR 428/XLV/21 z dnia: 27 października 2021 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

UCHWAŁA NR 366/XXXVI/21 z dnia: 31 marca 2021 r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łomża na lata 2021-2030”

UCHWAŁA NR 365/XXXVI/21 z dnia: 31 marca 2021 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku

UCHWAŁA NR 320/XXXI/20 z dnia: 25 listopada 2020 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża

UCHWAŁA NR 315/XXX/20 z dnia: 28 października 2020 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

UCHWAŁA Nr 202/XVIII/19 z dnia: 18 grudnia 2019 r. w sprawie: w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łomży

UCHWAŁA Nr 200/XVIII/19 z dnia: 18 grudnia 2019 r. w sprawie: w sprawie zmian w gminnym programie osłonowym w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża na lata 2018-2020

UCHWAŁA Nr 33/V/19 z dnia: 16 stycznia 2019 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 235/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo- lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe (Dz. U. Woj. Podlaskiego z dnia 22 października 2012 r., poz. 3037).

UCHWAŁA NR 533/LVIII/18 z dnia: 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 490/LIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR 490/LIII/18 z dnia: 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku

UCHWAŁA 434/XLVIII/17 z dnia: 13 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża

UCHWAŁA Nr 193/XXIV/16 w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 523/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 listopada 2014 r., w sprawie wyłaczenia ze struktury organizacyjnej MOPS OIK z siedzibą w Łomży ul. Wojska Polskiego 161

Uchwała Nr 513/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2014 r., w sprawie zmiany Statutu MOPS w Łomży

UCHWAŁA NR 460/LIII/14 w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”

UCHWAŁA NR 235/XXVIII/12 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo – lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wiesław Wieczorek
Odpowiada:Wiesław Jagielak
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2023-06-07 12:42:00

Archiwum

Data Autor
2023-06-05 10:59 Wiesław Wieczorek zobacz
2023-06-01 10:38 Wiesław Wieczorek zobacz
2023-06-01 10:33 Wiesław Wieczorek zobacz
2023-06-01 10:13 Wiesław Wieczorek zobacz
2023-06-01 10:10 Wiesław Wieczorek zobacz
2023-06-01 09:53 Wiesław Wieczorek zobacz
2023-04-03 12:53 Wiesław Wieczorek zobacz
2021-01-13 15:43 Wiesław Wieczorek zobacz
2021-01-13 12:45 Wiesław Wieczorek zobacz
2021-01-13 12:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1892