drukuj

Informacja z otwarcia ofert dot. remontu MDK-DŚT-2

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za zadanie: „Pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży”.

Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018poz.1986) Zamawiający Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych wpłynęło 3 oferty.

Zamawiający poinformował , że kwota jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:             327 050 zł.

Lista wykonawców , którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty na wykonanie zadania wraz z podaniem ceny , terminu wykonania zadania i okresu gwarancji w załączniku.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żukowski
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2019-03-14 12:13:19

Archiwum

Data Autor
2019-03-14 12:10 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 340