tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

Procedura Przyjmowania do Placówki

Procedura Przyjmowania do Placówki

Sprawy związane z kierowaniem do Domu Pomocy Społecznej regulują przepisy:

 1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734)

 

JAK UMIEŚCIĆ DZIECKO W NASZYM DOMU:

 1. Złożyć pisemny wniosek do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej intelektualnie.
 2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy (rodzinny) oraz wystawi opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się.
 3. Decyzje administracyjne o skierowaniu, odpłatności i umieszczeniu wydadzą właściwe organy gminy, a dyrektor Domu ustali termin przyjęcia do placówki.

 

ODPŁATNOŚĆ:

 1. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, przy czym obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
  a) gmina kierująca osobę do Domu – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a ewentualnymi opłatami wniesionymi przez mieszkańca i rodzinę.
  b) mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
  c) rodzina – w przypadku gdy posiadany dochód netto przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w DPS można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie.
 2. Za małoletniego mieszkańca Domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego nieobecności nie przekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym; dorosły mieszkaniec domu jeżeli przebywa w domu rodzinnym za okres nieobecności mieszkańca domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Więcej informacji na stronie www.dpslomza.domypomocy.pl


Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Laskowska
Odpowiada:Anna Laskowska
Wytworzył:Anna Laskowska
Data ostatniej zmiany:2019-09-10 13:31:27

Archiwum

Data Autor
2019-05-16 10:55 Anna Laskowska zobacz
2019-05-07 12:30 Anna Laskowska zobacz
2019-05-07 12:22 Anna Laskowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1235