tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Łomży
drukuj

Archwium - Ochrona Danych Osobowych

Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Dom Pomocy Społecznej w Łomży

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39, 18-400 Łomża, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Jankowskiego.
 1. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Łomży jest Pani Marta Sokołowska, tel. 86 216 52 51, e-mail: iod@dpslomza.info
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • inne podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
 1. Informujemy Państwa o prawie do:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Informujemy, iż:
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe,
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Laskowska
Odpowiada:Anna Laskowska
Wytworzył:Anna Laskowska
Data ostatniej zmiany:2019-05-07 12:33:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 874