pomoc@oik.lomza.pl
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
drukuj

Przedmiot działalności

Celem funkcjonowania Ośrodka jest udzielanie osobom znajdującym się trudnych sytuacjach życiowych w konstruktywnym poradzeniu sobie z problemami, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin zgłaszających trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:
 

1.   Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2.   Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

3.   Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.   Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

5.   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

6.   Ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

7.   Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),

8.   Uchwały Nr 523/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie wyłączenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161 oraz utworzenia odrębnej jednostki budżetowej,

9.   Uchwały Nr 524/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wiesław Wieczorek
Odpowiada:Wiesław Wieczorek
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2021-01-15 11:54:06

Archiwum

Data Autor
2021-01-15 11:49 Wiesław Wieczorek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 937