drukuj

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy/Kartę Nauczyciela/ Ustawę o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe,  a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia , o dzieło oraz/lub  umów na dostawy i usługi zawartych z osobami prowadzącymi własna działalność gospodarczą.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla rodziców:

Zgodnie z art. 24 ust.1 w powiązaniu z art. 32 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.) informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży, ul. Polna 40A
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w zakresie obowiązków i uprawnień  wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych  a także statutu szkoły
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Ustawę o systemie oświaty oraz ustawę Prawo oświatowe jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Szabłowska
Odpowiada:Małgorzata Szabłowska
Wytworzył:Małgorzata Szabłowska
Data ostatniej zmiany:2018-05-06 12:16:22

Archiwum

Data Autor
2018-05-06 12:08 Małgorzata Szabłowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 581