tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o. o.
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o w Łomży w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dodatkowych narzędzi dostępności tj. tryb czarno-biały, skala szarości, wysoki kontrast, jasne tło, podkreślenie linków,
 • pliki PDF, które są zeskanowane w formie obrazka, poprzez to programy wspomagające osoby niewidome nie są w stanie odczytać danego dokumentu.

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.18 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Marcin Kondratowicz. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym skargi@mpklomza.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Dojazd
   Do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży Sp. z o. o. można dojechać autem lub autobusem - linią nr 3 (na przystanek Spokojna POPRZECZNA 02 zlokalizowany w odległości 70 metrów od budynku administracyjnego MPK, oraz linią nr 5 - na przystanek Spokojna MPK 03 zlokalizowany w odległości 80 metrów od budynku administracyjnego MPK). Z tyłu budynku znajdują się miejsca postojowe dla rowerów. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking miejski (z 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych).

 

  • Otoczenie i wejścia do budynku
   Biuro zlokalizowane jest na I piętrze z prawej strony budynku od ul. Spokojnej. Wejście do biura po schodach, drzwi otwierane na zewnątrz. Brak windy. Dyspozytornia zlokalizowana jest na parterze z lewej strony budynku od ul. Spokojnej. Wejście na dyspozytornię - pojedynczy schodek, drzwi otwierane na zewnątrz. Do budynku i pomieszczeń ogólnodostępnych (hol, punkt obsługi interesantów) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  • Toalety
   Jedna toaleta ogólnodostępna znajduje się na I piętrze budynku - wejście do biura. Druga toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze budynku - wejście na dyspozytornię. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
   Brak udogodnień. Alternatywny punkt obsługi klientów w ograniczonym zakresie (tj. sprzedaż biletów okresowych, doładowanie portmonetki elektronicznej) mieści się w Urzędzie Miejskim w Łomży. Główne wejście od ul. Stary Rynek – przed automatycznymi, rozsuwanymi drzwiami na poziom parteru znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózku został zainstalowany dzwonek przywoławczy asystenta. Istnieje możliwość wejścia przy użyciu schodołazu i wsparcia obsługi klienta urzędu przez asystenta.

 

  • Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
   Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

 • Udogodnienia dla osób starszych
  W budynku znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi. Wzdłuż schodów prowadzących na I piętro znajdują się poręcze.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Kondratowicz
Odpowiada:Marcin Kondratowicz
Wytworzył:Marcin Kondratowicz
Data ostatniej zmiany:2024-03-28 08:48:37

Archiwum

Data Autor
2021-03-31 07:14 Marek Chojnowski zobacz
2021-03-31 07:13 Marek Chojnowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1347