drukuj

Plan finansowy na 2013rok

AKTUALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 2013R.
Dział: 921          Rozdział 92108  
Treść Plan 2013r.
I.PRZYCHODY OGÓŁEM 1676440,00
1. dotacje działalność bieżącą z budżetu Miasta Łomża 1230000,00
1.1-dotacja podmiotowa 1208000,00
1.2-dotacja celowa 22000,00
2.Dotacje na działalność bieżącą z budżetu państwa 227040,00
3.przychody ze sprzedaży usług własnych 165000,00
4.pozostałe przychody 54400,00
II.KOSZTY OGÓŁEM 1676440,00
w tym:  
1.Wynagrodzenia, w tym; 1163870,00
1.1-osobowe 743600,00
1.2-bezosobowe 24650,00
1.3-honoraria 395620,00
2.Składki na ubezpieczenie społeczne 124650,00
3.składki na Fundusz Pracy 14500,00
4.Materiały i usługi, w tym: 164260,00
4.1-remonty 760,00
4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych 0,00
4.3-pozostałe 163500,00
5.Pozostałe koszty 209160,00
IV.WYNIK FINANSOWY (I-II) 0,00
IV. Dotacje inwestycyjne-na zakup fortepianu 190000,00
1.-z budżetu Miasta Łomża 90000,00
2.-z budżetu państwa 100000,00
V.Wydatki inwestycyjne-zakup fortepianu 190000,00
VI. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji 2912,00

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jan Miłosz Zarzycki
Odpowiada:Jan Miłosz Zarzycki
Wytworzył:Jan Miłosz Zarzycki
Data ostatniej zmiany:2017-06-29 15:51:51

Archiwum

Data Autor
2017-06-29 15:42 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 225