cpzlomza@gmail.com
Przypomnij hasło
tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży
drukuj

Przedmiot działalności

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży realizuje zadania określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r./ Dz. U.2016.575/

* Promuje rodzicielstwo zastępcze.

* Przygotowuje kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

* Wspiera i szkoli rodziny zastępcze.

* Udziela pomocy psychologicznej rodzinom i dzieciom.

* Udziela pomocy pedagogicznej i prawnej /prawo rodzinne/

* Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

* Integruje rodziny zastępcze organizując szkolenia, pikniki, spotkania opłatkowe, grupy samopomocowe, wyjazdy wakacyjne.

* Wspiera rodziny niezaradne, niewydolne wychowawczo.

* Prowadzi grupy wsparcia rodzin objętych opieką asystenta rodziny.

* Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, organzacjami społecznymi, isntytucjami oświatowymi.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Wołejko-Cychol
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Małgorzata Wołejko-Cychol
Data ostatniej zmiany:2017-05-17 11:58:23

Archiwum

Data Autor
2017-04-24 13:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 478