tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Kontrola

Wyniki kontroli NIK w Łomży

Najwyższa Izba Kontroli podsumowała przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole w 10 gminach województwa podlaskiego. Z ustaleń kontroli wynika, że istnieje zagrożenie, że podlaskie samorządy będą miały problem z zapewnieniem miejsc w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom objętym nowymi przepisami (od 1 września 2017 r. wszystkie zameldowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Dlatego NIK wskazuje na potrzebę zmian i zwiększenia dostępnej bazy przedszkolnej. Dotychczasowe kłopoty z liczbą miejsc w przedszkolach dodatkowo zwiększyło przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia, bowiem w systemie edukacji przedszkolnej równocześnie już pojawią się trzylatki, a jeszcze pozostaną sześciolatki. - Jeśli sześciolatki zostaną w przedszkolach, to na Podlasiu może zabraknąć miejsc dla ponad 10 tys., a w skontrolowanych gminach dla ponad 5 tys. trzylatków – ostrzega NIK.

Miejsc w przedszkolach Łomży brakuje od lat
Problem ten dotyczy także Łomży, która również znalazł się w raporcie NIK. Izba kontrowała ratusz i trzy miejskie przedszkola.
- Miasto w oparciu o posiadaną bazę oświatową nie było w stanie zagwarantować miejsc 29 dzieciom trzyletnim oraz 30 czterolatkom w roku szkolnym 2014/2015, a także 27 trzylatkom, 10 czterolatkom i 5 pięciolatkom w roku szkolnym 2015/2016 – wytyka NIK.
- Istniejąca baza oświatowa w mieście (przedszkola i oddziały przedszkolne) nie umożliwia zagwarantowanie wszystkim zameldowanym na terenie miasta dzieciom (w wieku trzech - pięciu lat) miejsc w przedszkolach publicznych od roku szkolnego 2017/2018 – czytamy w raporcie z kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży. 
Najwyższa Izba Kontroli oceniała, że w Łomży „istniejąca baza oświatowa pozwala na zaspokojenie ok. 88% potrzeb na miejsca przedszkolne od 1 września 2017 roku” i to nie uwzględniając możliwości pozostawienia w przedszkolach 6-latków.

Miliony z przedszkola poszły... gdzieś indziej
Warto przypomnieć, że pod koniec 2014 roku miasto Łomża sprzedało w przetargu działkę po zlikwidowanym przed laty przedszkolu przy ul. Reymonta. Licytację wygrała Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa podbijając cenę wywoławczą z 2 mln 910 tys. 600 zł netto na 4 mln 840 tys. zł netto – czyli niemal 6 milionów brutto. Pieniądze na kontro ratusza wpłynęły w 2015 roku. Zapytaliśmy na co zostały one wydane. 
- Pieniądze ze sprzedaży działki zasiliły dochód budżetu miasta. Zostały one przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych w 2015 roku - odpowiada Grzegorz Zawada, asystent medialny prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. 

Przedszkole daje więcej
Raport przedszkolny NIK ma jeszcze kilka ciekawych elementów. Jednym z nich jest porównanie opieki przedszkolnej z tą jaką miasto oferuje w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Kontrolerzy Izby choć jasno stwierdzają, że w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości, to podkreślają, że zakresu usług przedszkolnych świadczonych w dwóch oddziałach przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych był węższy niż w trzech skontrolowanych publicznych przedszkolach. Po pierwsze dzienny wymiar pracy w oddziałach przedszkolnych wynosił 5 godzin (po których była możliwość przebywania w świetlicy), a w przedszkolach 10 godzin. Po drugie w oddziałach przedszkolnych wydawano jeden posiłek, a w przedszkolach trzy lub cztery. Po trzecie zaś w oddziałach przedszkolnych dzieci pozostawały wyłącznie pod opieką nauczyciela (dodatkowym wsparciem mógł być okresowo jedynie personel sprzątający), a natomiast w przedszkolach nauczyciel posiadał do pomocy 1 - 2 osoby. 

„W systemie oświaty wychowanie przedszkolne zajmuje niezwykle ważne miejsce – podkreśla NIK w podsumowaniu kontroli dotyczącej opieki przedszkolnej w województwie podlaskim. - Umiejętności uzyskane w przedszkolu ułatwiają zarówno naukę na kolejnych etapach edukacji, jak i funkcjonowanie na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Brak wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach publicznych jest istotnym i dotkliwym problemem rodziców.”

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2017-07-03 01:29:51

Archiwum

Data Autor
2017-07-03 01:29 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1602