tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Sprawozdania

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) 

 Powyższe sprawozdanie finansowe należy opublikować w BIP w terminie do 10 maja 2019 roku.

Sprawozdania finansowe za 2018 r w załącznikach:

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Odpowiada:Agnieszka Lesiecka
Wytworzył:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2019-05-10 13:44:43

Archiwum

Data Autor
2018-12-04 12:52 Agnieszka Lesiecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1221