tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę pieczywa do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży” , wpłynęło 3 oferty – została wybrana – Piekarnia „Kraska” ul. Al. Legionów 145a,18-400 Łomża - kwota brutto 7028,29 zł /słownie: siedem tysięcy dwadzieścia osiem 29/100/. Wybrana oferta odpowiada zamówieniu i zaproponowała najniższą cenę.

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę nabiału do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży” , wpłynęło 2 oferty – została wybrana – „TMT” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 161,18-402 Łomża - kwota brutto 15440,53 zł /słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści 53/100/. Wybrana oferta odpowiada zamówieniu i zaproponowała najniższą cenę.

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę artykułów ogólnospożywczych do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży ”, wpłynęło 1 oferta – została wybrana – „Omega” Hurtownia Spożywcza ul. Towarowa 2, 18-400 Łomża - kwota brutto 16052,92 zł /słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa 92/100/. Wybrana oferta odpowiada zamówieniu i zaproponowała najniższą cenę.


Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę mięsa i wędlin do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży”, wpłynęło 2 oferty – została wybrana – DROBIARZ sp. z o.o. ul. Ciepła 20; 18-400 Łomża – na dostawę mięsa drobiowego i wędliny - kwota brutto 21965,08zł /słownie: dwadzieścia jeden dziewięćset sześćdziesiąt pięć 08/100/ i Generalny Dystrybutor Wędlin, Mięsa i drobiu Świeżego „Dantex”, ul. Browarna 2a, 18-400 Łomża na dostawę mięsa wieprzowego na kwotę 3532,45zł/słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści dwa 45/100/. Wybrane oferty odpowiadają zamówieniu i zaproponowały najniższą cenę.


Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę warzyw i owoców do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży” , wpłynęło 3 oferty – została wybrana – Hurtownia Art. Spożywczych Narewska Danuta, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 86 - kwota brutto 20421,99 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 99/100/. Wybrana oferta odpowiada zamówieniu i zaproponowała najniższą cenę.


Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę ryb i mrożonek do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży”, wpłynęło 3 oferty – została wybrana – „NEGRESKO” Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych Sp. z o. o. 01-022 Warszawa, ul. Bellotiego 5/58, 18-400 Łomża, ul. Polowa 16 lok. 17 - kwota brutto 4939,36 zł /słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć 36/100/. Wybrana oferta odpowiada zamówieniu i zaproponowała najniższą cenę.

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tysięcy euro na „Dostawę jaj do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży” , wpłynęło 2 oferty – została wybrana – Hurtownia Art. Spożywczych Narewska Danuta ,18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 86 - kwota brutto 3339zł /słownie trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć/. Wybrana oferta odpowiada zamówieniu i zaproponowała najniższą cenę

Osoby odpowiedzialne

Autor:Konserwator strony
Odpowiada:Konserwator strony
Data ostatniej zmiany:2015-02-09 14:29:38

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 942