tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne nr 14
drukuj

Archwium - Dokumenty dla rodziców

Do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

………………………………………………..

Nazwisko i imię matki/opiekuna dziecka

 

………………………………………………..

Nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Do odbioru z przedszkola dziecka……………………………………………………………..

Upoważniam /y następujące osoby:

 

1. ………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego         nr telefonu

 

2. .………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania            nr dowodu osobistego         nr telefonu

 

3. .………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego         nr telefonu

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

Łomża, dnia…………..                       ………………….                 …………………………

                                                             podpis matki                             podpis ojca

 

 

 

 

 

                                                                               Do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

………………………………………………..

Nazwisko i imię matki/opiekuna dziecka

 

………………………………………………..

Nazwisko i imię ojca/opiekuna dziecka

 

OŚWIADCZENIE

 

Do odbioru z przedszkola dziecka……………………………………………………………..

Upoważniam /y następujące osoby:

 

1. ………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego         nr telefonu

 

2. .………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego         nr telefonu

 

3. .………………………………………………………………………………………………..

     Imię i nazwisko         miejsce zamieszkania             nr dowodu osobistego         nr telefonu

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

Łomża, dnia…………..                      ………………….                 …………………………

                                                             podpis matki                             podpis ojca

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Lesiecka
Data ostatniej zmiany:2016-06-16 12:22:37
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1603