tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
drukuj

Szczegółowe informacje o majątku spółki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O MAJĄTKU SPÓŁKI

Szczegółowe informacje o majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży.

MAJĄTEK W DYSPOZYCJI SPÓŁKI (w zł):

Wartości bilansowe na 31.12.2018.:

Aktywa trwałe: 58.015.800,17
- wartości niematerialne i prawne: 20.274,64
- rzeczowe aktywa trwałe: 57.520.468,16
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  475.057,37
Aktywa obrotowe: 8.471.507,21
- zapasy:  467.818,16
- należności krótkoterminowe: 2.065.797,77
- inwestycje krótkoterminowe:  5.934.095,05
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  3.796,23

DOCHODY I WYNIKI (w zł):
Za 2018r. MPWiK osiągnął:
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 24.642.359,58
w tym: ze sprzedaży produktów: 22.007.863,32
2. Zysk netto: 1.038.863,98

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jakub Wszeborowski
Odpowiada:Jakub Wszeborowski
Wytworzył:Jakub Wszeborowski
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 15:33:40

Archiwum

Data Autor
2021-01-13 15:31 Jakub Wszeborowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 420