tel. 000 000 000
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży
drukuj

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Ogólne informacje o rejestrach, ewidencjach i archiwach MPWiK

Tryb załatwiania spraw wpływających tak od instytucji publicznych jak i obywateli, określa wewnętrzna instrukcja kancelaryjna. Zgodnie z tym dokumentem korespondencję we wszystkich formach przekazu przyjmuje sekretariat Spółki mieszczący się w jej siedzibie przy ul. Zjazd 23.

Sekretariat jest czynny we wszystkie dni od poniedziału do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Z całością korespondencji wpływającej do Spółki zapoznają się członkowie Zarządu, którzy w zależności od wagi i pilności sprawy ustalają termin jej załatwienia oraz komórkę lub osobę odpowiedzialną za załatwienie merytoryczne. Sprawy są załatwiane w terminach przewidywanych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków Prezes Zarządu Spółki przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.30.

W spółce prowadzone są:

  • Rejestr kontroli zewnętrznej
  • Rejestr skarg i reklamacji
  • Rejestr aktów wewnętrznych
  • Rejestr odbiorców wody i dostawców ścieków


Akta spraw załatwionych przez okres ustalony w rzeczowym wykazie akt przechowywane są przez komórkę, w której dana sprawa była załatwiana. Po tym okresie akta są przekazywane do archiwum zakładowego. W zależności kategorii akt archiwum zakładowe zobligowane jest do przekazania akt do Archiwum Państwowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jakub Wszeborowski
Odpowiada:Jakub Wszeborowski
Wytworzył:Jakub Wszeborowski
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 15:34:28

Archiwum

Data Autor
2021-01-13 15:19 Jakub Wszeborowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 937