Majątek

Informacje o majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży:

Majątek Spółki stanowią środki trwałe oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych.

Majątek trwały to: grunty i budowle na nich pobudowane, maszyny i urządzenia, sieci wodociągowo - kanalizacyjne wraz z przyłączami oraz środki transportowo - sprzętowe.

W grupie środków trwałych - ruchomych Spółka posiada:

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jakub Wszeborowski
Odpowiada:Jakub Wszeborowski
Wytworzył:Jakub Wszeborowski
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 15:30:57

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 476