Inwestycje

Informacje o inwestycjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży:

Inwestycje w Spółce realizowane są w oparciu o roczne plany inwestycyjne. Są one uszczegółowieniem i konkretyzacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2019 - 2024 . Plan ten został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr 54/VII/19.

Zadania inwestycyjne realizowane są z następujących źródeł:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych uchwalonym przez Radę Miasta Łomży zrealizuje w 2019 roku ze środków własnych następujące zadania:

Sieci i urządzenia kanalizacyjne:

Sieci i urządzenia wodociągowe:

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jakub Wszeborowski
Odpowiada:Jakub Wszeborowski
Wytworzył:Jakub Wszeborowski
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 15:29:33

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 514