drukuj

Plan i wykonanie budżetu za rok 2011

Plan i wykonanie budżetu za rok 2011

Plan i wykonanie  budżetu za  rok 2011
Przychody
§ Treść Plan na 2011 wykonanie za 2011 wskaźnik wykonania
2650 Dotacja :  4 434 766 4 434 661,00 100,00%
0830 Przychody z usług :  4 283 853 3 768 528,36 87,97%
0920 Pozostałe odsetki : 4 400 4 375,77 99,45%
0970 Wpływy z różnych dochodów : 242 000 241 210,81 99,67%
  Inne zmniejszenia   77 324,56  
  Pokrycie amortyzacji      
  Razem 8 965 019 8 526 100,50 95,10%
  Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego -650 479 -650 478,64  
  Suma bilansowa  8 314 540 7 875 621,86  
Koszty
§ Treść Plan na 2011 wykonanie za 2012 wskaźnik wykonania
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: 73 377,00 72 887,81 99,33%
3050 Zasądzone renty 1 380,00 1 380,00 100,00%
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników : 4 260 889,00 4 059 710,24 95,28%
4040 Dodatkowe wynagr. roczne : 333 024,00 313 809,16 94,23%
4110 Składki na ubezpieczenia  społeczne : 670 918,00 644 507,58 96,06%
4120 Składki na Fundusz pracy : 99 029,00 93 904,72 94,83%
4140 Wpłaty na PEFRON: 59 000,00 58 603,00 99,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 20 000,00 19 245,00 96,23%
4210 Zakup materiałów : 2 563 610,00 2 563 117,79 99,98%
4260 Zakup energii : 55 350,00 52 080,23 94,09%
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 700,00 10 649,30 99,53%
4300 Zakup usług pozostałych : 319 500,00 319 439,38 99,98%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet: 1 189,00 805,60 67,75%
4360 Opłaty z tyt.  telefonii komórkowej: 16 128,00 16 082,53 99,72%
4370 Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej: 6 105,00 6 019,73 98,60%
4410 Podróże służbowe : 15 000,00 11 701,25 78,01%
4430 Różne opłaty i składki : 5 000,00 4 105,04 82,10%
4440 Odpisy na ZFŚS  : 148 873,00 147 497,93 99,08%
4480 Podatek od nieruchomości : 83 755,00 70 589,00 84,28%
4500 Pozostałe podatki na rzecz jedn. sam.teryt : 41 440,00 41 346,00 99,77%
4520 Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. teryt : 17 450,00 10 858,30 62,23%
4580 Pozostałe odsetki : 10,00 8,88 88,80%
4610 Koszty postępowania sądowego 1 000,00 980,00 98,00%
4670 Odsetki od nieter. wpłat  pod. od nieruch.: 40 34,00  
4780 Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych 37 313 36 382,43 97,51%
6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne z.b. :      
  Inne zmniejszenia   78 333,27  
  Amortyzacja 78 000 77 324,56 99,13%
  Razem 8 918 080 8 711 402,73 97,68%
  Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego -603 540 -835 780,87  
  Suma bilansowa  8 314 540 7 875 621,86  

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Chojnowski
Odpowiada:Marek Chojnowski
Data ostatniej zmiany:2013-03-06 11:57:59

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1382