drukuj

BUDŻET - informacje ogólne

Budżet MPK ZB – informacje ogólne -  Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia , stan środków obrotowych ,stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Gospodarka finansowa MPK ZB , jako zakładu budżetowego oparta jest o roczny plan finansowy. Plan ten składa się z trzech podstawowych wielkości tj.:
1. Przychody (sprzedaż).
2. Rozchody (koszty).
3. Stan środków obrotowych.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Chojnowski
Odpowiada:Marek Chojnowski
Data ostatniej zmiany:2004-05-06 14:40:00

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2432