Uchwały

UCHWAŁA 434/XLVIII/17 z dnia: 13 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża

UCHWAŁA Nr 193/XXIV/16 w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 523/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 listopada 2014 r., w sprawie wyłaczenia ze struktury organizacyjnej MOPS OIK z siedzibą w Łomży ul. Wojska Polskiego 161

Uchwała Nr 513/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2014 r., w sprawie zmiany Statutu MOPS w Łomży

UCHWAŁA NR 460/LIII/14 w sprawie zatwierdzenia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”

UCHWAŁA NR 235/XXVIII/12 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo – lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wiesław Wieczorek
Odpowiada:Wiesław Wieczorek
Wytworzył:Wiesław Wieczorek
Data ostatniej zmiany:2021-01-13 15:43:20

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1166