drukuj

Informacje dodatkowe

Czas pracy administracji: poniedziałek-piątek godz. 7.30 - 15.30
Czas pracy instruktorów: według harmonogramu pracyMiejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury. Podstawowe formy działalności to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej (zespoły, pracownie i zajęcia indywidualne), promocja lokalnej twórczości profesjonalnej i amatorskiej oraz prezentacja wartościowej sztuki z kraju i zagranicy.

W MDK-DŚT działają:

Studio Piosenki PopArt,

Studio Wokalne eMDeK

Grupy taneczne (taniec musicalowy, taneczny mix, balet)

Grupa animacji filmowej

Grupa teatralna dla dzieci

Teatr Aktywny

Pracownia Plastyczna

Chór Amici

Rockowa Piwnica

Galeria Bonar

Galeria Pod Arkadami

Klub muzyczny Pop Art


Oferta kulturalna M D K - D Ś T, z zakresu edukacji i promocji, skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Z myślą o młodym twórcy i odbiorcy organizowane są corocznie konkursy, przeglądy i prezentacje zespołów młodzieżowych, letnie i zimowe warsztaty artystyczne, konkursy recytatorskie i plastyczne. Zespoły i pracownie MDK-DŚT corocznie pokazują swoje dokonania na specjalnych koncertach premierowych oraz w galeriach: Bonar i Pod Arkadami.

Sztandarową formą upowszechniania kultury i sztuki przez MDK-DŚT są stojące na wysokim poziomie propozycje kulturalne; koncerty, spektakle, wystawy itp.

Osobną działalność stanowi współpraca z łomżyńskimi artystami oraz promocja ich twórczości poprzez wystawy (m. In. Koloryt lokalny, Wspólna fotografia), koncerty, spotkania autorskie i wieczory jubileuszowe.

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych jest wydawcą licznych publikacji łomżyńskich literatów.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zuzga Anna
Odpowiada:Zuzga Anna
Data ostatniej zmiany:2003-10-01 12:04:00

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7207