drukuj

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg

Dotyczy: Pierwszego  etapu  kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży w  trybie przetargu nieograniczonegozgodnie z art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2215, Dz.U.z 2018 r. poz.1603)

Zamawiający: Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych  w  Łomży,ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

W terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu, tj. 18.02.2019 r. do godz. 10:00, na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. „Pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży” wpłynęły  4 oferty, które przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, zatem zasadnym jest unieważnienie postępowania na wyżej wskazanej podstawie prawnej.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żukowski
Odpowiada:Krzysztof Zemło
Wytworzył:Anna Zuzga
Data ostatniej zmiany:2019-02-26 10:01:53

Archiwum

Data Autor
2019-02-26 09:59 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 344