drukuj

Informacja z otwarcia ofert dot. remontu MDK-DŚT

Informacja Z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za zadanie: „Pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży”

Na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018poz.1986) Zamawiający Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych wpłynęło 4 oferty.

Zamawiający poinformował, że kwota jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

327 050 zł.

Lista wykonawców , którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty na wykonanie zadania wraz z podaniem ceny , terminu wykonania zadania i okresu gwarancji w załączniku.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żukowski
Odpowiada:Jacek Żukowski
Wytworzył:Jacek Żukowski
Data ostatniej zmiany:2019-02-18 13:05:54

Archiwum

Data Autor
2019-02-18 13:04 Jacek Żukowski zobacz
2019-02-18 13:00 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 351