drukuj

Odpowiedź na zapytanie (nr506759-N-2019)

DAG.26.2.1.2019   

                                                                                                                                     

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie: Pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający udziela informacji jak niżej:

Pytanie nr 1

Pytanie 1. Zgodnie z krótkim opisem przedmiotu zamówienia (dział II.4) mówi się o :

 

  1. Rozebranie utwardzonych nawierzchni wokół budynku - brak w przedmiarach
  2. Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod izolację ścian piwnic- brak w przedmiarach
  3. Oczyszczenie ścian budynku – brak w przedmiarach
  4. Oczyszczenie balustrad zewnętrznych oraz ich malowanie- brak w przedmiarach
  5. Rozbiórka fragmentu pokrycia blachą na stropodachu – brak w przedmiarach
  6. Izolacja ścian fundamentowych, co wiąże się z robotami ziemnymi- brak w przedmiarze, (prosimy o podanie sposobu wykonania izolacji ścian fundamentowych)
  7. Wykonanie zadaszenia nad wejściem z zewnętrznej klatki schodowej (prosimy o podanie rodzaju materiału z którego ma być wykonane zadaszenie i wymiary)
  8. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu wraz z nową nawierzchnią z papy termozgrzewalnej (w przedmiarze mówi się o położeniu tylko dwóch warstw papy termozgrzewalnej, a w opisie technicznym o styropapie 15 i 25 cm) , prosimy o właściwe wykonanie remontu stropodachu oraz ilości.

Zakres prac robót elektrycznych

  1. Demontaż instalacji odgromowej – brak w przedmiarach
  2. Wykonanie nowej instalacji odgromowej – brak w przedmiarach ( należy podać ilość i sposób wykonania)

Czy w/w roboty należy przyjąć do wyceny?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy. Do sporządzenia wyceny służy projekt budowlany. W/w roboty należy uwzględnić do wyceny i wykonać zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w dokumentacji przetargowej.


Pytanie nr 2

Zgodnie z opisem technicznym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , drzwi zewnętrzne
z holu szt. 2 p.poż EI30 i EI 60 mają być wyposażone w siłowniki systemu usuwania dymu oraz zgodnie z  poz. 35 przedmiaru tj. okna oddymiające 225x95 cm wraz z siłownikami i centralką oddymiającą – montaż i uruchomienie.

W związku z powyższym zadajemy zapytanie czy należy przewidzieć wykonanie instalacji pożarowej uruchamiającej siłowniki drzwi oraz klapy oddymiającej . Prosimy o podanie ilości czujek dymowych oraz czy istnieje konieczność montażu sygnalizacji dźwiękowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamówić zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w dokumentacji przetargowej. Wszystkie elementy typu siłowniki, centralki itp. mają być dostarczone i zamontowane. Instalacja pożarowa będzie wykonana w kolejnym etapie przebudowy w/w budynku.


Pytanie nr 3

Czy stolarka PCV okienna i aluminiowa drzwiowa od wewnątrz ma być w kolorze grafitowym. Czy należy przewidzieć otwieranie lufcików z poziomu podłogi w oknach O7 ( I piętro) i O8 (II piętro).

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zewnętrzna oraz wewnętrzna okleina stolarki okiennej i drzwiowej ma być w jednolitym kolorze. Zamawiający nie chce otwieranych lufcików z poziomu posadzki.


Pytanie nr 4

Czy Zamawiający umożliwi montaż podliczników poboru wody i energii elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuszcza montażu podliczników poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca ma zapewnić sobie wszystkie media we własnym zakresie.


Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie na stronie internetowej przekrojów budynku.

 Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie posiada rysunku przekroju pionowego przez budynek.


Pytanie nr 6

Czy zakres robót wewnętrznych zawarty w opisie technicznym jest przewidziany w I etapie kompleksowego remontu.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wszelkie roboty wewnętrzne będą wykonywane w kolejnym etapie kompleksowego remontu budynku (obróbki glefów od strony wew. oraz montaż wew. podokienników po wstawieniu nowej stolarki wchodzi w zakres robót).

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żukowski
Odpowiada:Jacek Żukowski
Wytworzył:Jacek Żukowski
Data ostatniej zmiany:2019-02-14 11:11:42

Archiwum

Data Autor
2019-02-14 11:10 Jacek Żukowski zobacz
2019-02-13 17:27 Jacek Żukowski zobacz
2019-02-13 17:27 Jacek Żukowski zobacz
2019-02-13 17:26 Jacek Żukowski zobacz
2019-02-13 17:26 Jacek Żukowski zobacz
2019-02-13 17:20 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 372