drukuj

Zapytanie dot. ogłoszenia nr 506759-N-2019

„Pierwszy etap kompleksowego remontu MDK-DŚT w Łomży ”

nr sprawy DAG.26.2.2019

 

 

ZAPYTANIE

Pytanie 1. Zgodnie z krótkim opisem przedmiotu zamówienia ( dział II.4) mówi się o :

 

  1. Rozebranie utwardzonych nawierzchni wokół budynku - brak w przedmiarach
  2. Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod izolację ścian piwnic- brak w przedmiarach
  3. Oczyszczenie ścian budynku – brak w przedmiarach
  4. Oczyszczenie balustrad zewnętrznych oraz ich malowanie- brak w przedmiarach
  5. Rozbiórka fragmentu pokrycia blachą na stropodachu – brak w przedmiarach
  6. Izolacja ścian fundamentowych, co wiąże się z robotami ziemnymi- brak w przedmiarze, ( prosimy o podanie sposobu wykonania izolacji ścian fundamentowych)
  7. Wykonanie zadaszenia nad wejściem z zewnętrznej klatki schodowej ( prosimy o podanie rodzaju materiału z którego ma być wykonane zadaszenie i wymiary)
  8. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu wraz z nową nawierzchnią z papy termozgrzewalnej ( w przedmiarze mówi się o położeniu tylko dwóch warstw papy termozgrzewalnej, a w opisie technicznym o styropapie 15 i 25 cm) , prosimy o właściwe wykonanie remontu stropodachu oraz ilości.

Zakres prac robót elektrycznych

  1. Demontaż instalacji odgromowej – brak w przedmiarach
  2. Wykonanie nowej instalacji odgromowej – brak w przedmiarach ( należy podać ilość i sposób wykonania)

 

Czy w/w roboty należy przyjąć do wyceny.

 

Pytanie 2. Zgodnie z opisem technicznym stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej , drzwi zewnętrzne z holu szt. 2 ppoż EI30 i EI 60 mają być wyposażone w siłowniki systemu usuwania dymu oraz zgodnie z  poz. 35 przedmiaru tj. okna oddymiające 225x95 cm wraz z siłownikami i centralką oddymiającą – montaż i uruchomienie.

W związku z powyższym zadajemy zapytanie czy należy przewidzieć wykonanie instalacji pożarowej uruchamiającej siłowniki drzwi oraz klapy oddymiającej . Prosimy o podanie ilości czujek dymowych oraz czy istnieje konieczność montażu sygnalizacji dźwiękowej.

Pytanie 3. Czy stolarka PCV okienna i aluminiowa drzwiowa od wewnątrz ma być w kolorze grafitowym . Czy należy przewidzieć otwieranie lufcików z poziomu podłogi w oknach O7 ( I piętro) i O8 (II piętro)

Pytanie 4. Czy Zamawiający umożliwi montaż podliczników poboru wody i energii elektrycznej.

Pytanie 5. Prosimy o załączenie na stronie internetowej przekrojów budynku.

Pytanie 6. Czy zakres robót wewnętrznych zawarty w opisie technicznym jest przewidziany w I etapie kompleksowego remontu.

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jacek Żukowski
Odpowiada:Jacek Żukowski
Wytworzył:Jacek Żukowski
Data ostatniej zmiany:2019-02-13 17:16:14

Archiwum

Data Autor
2019-02-13 17:12 Jacek Żukowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 327