drukuj

Archwium - Kadra

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Przedszkole zatrudnia 28 osób, w tym 14 nauczycieli , łącznie z dyrektorką, czterech pracowników administracji i dziesięciu pracowników obsługi.

KADRA PEDAGOGICZNA POSIADA NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACE: 

Lp Imię i nazwisko nauczyciela Zajmowane stanowisko Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska  Stopień awansu zawodowego
1. Jadwiga Juchniewicz dyrektor Wyższe mgr (pedagogika przedszkolna), Studium podyplomowe Zarządzanie oświatą 

nauczyciel dyplomowany

2. Małgorzata Bachanek nauczyciel Wyższe mgr (pedagogika)  nauczyciel dyplomowany
3. Karolina Chrostowska nauczyciel licencjat (pedagogika wczesnoszkolna)  nauczyciel kontraktowy
4. Maria              Danielska nauczyciel Wykształcenie: mgr Pedagogiki; posiada kwalifikacje z zakresu gimnastyki korekcyjnej.  nauczyciel dyplomowany
5. Barbara Dużyńska nauczyciel Wyższe mgr (teologia, wychowanie przedszkolne)  nauczyciel mianowany
6. Barbara Dzieniszewska nauczyciel logopeda Wyższe mgr (pedagogika wczesnoszkolna)  nauczyciel dyplomowany
7. Barbara             Florczyk nauczyciel Wyższe mgr (pedagogika wczesnoszkolna)  nauczyciel dyplomowany
8. Joanna Karwowska nauczyciel Wyższe mgr (edukacja przedszkolna z pedagogiką rewalidacyjną)  nauczyciel kontraktowy
9. Agata Komorowska nauczyciel Wyższe mgr (kształcenie zintegrowane); kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą i oligofrenopedagogiki)  nauczyciel dyplomowany
10. Martyna Napiwodzka nauczyciel Wyższe mgr (wczesna edukacja); licencjat (pedagogika specjalna)  nauczyciel mianowany
11. Agnieszka Szewczyk nauczyciel

Wyższe mgr (pedagogika wczesnoszkolna) 

 
nauczyciel kontraktowy
 

Izabela  Sztejno

nauczyciel Wyższe mgr (pedagogika)  nauczyciel mianowany
12.
13. Grzegorz Narewski nauczyciel rytmiki Wyższe mgr ( Akademia Muzyczna im. F.Chopina w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Akademii Muzycznej im. F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydz. Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej  nauczyciel mianowany
14. Eugenia Twardosz nauczyciel religii Wyższe mgr (teologia)  nauczyciel mianowany


Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co dokumentowane jest zaświadczeniami w teczkach nauczycielek. Dwie nauczycielki podwyższają swoje kwalifikacje na studiach magistrskich. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad praca nauczycielek. Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola( zbieranie odpłatności, zakupy, itp.) oraz planowaniem i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości itp... Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Chrostowska
Odpowiada:Karolina Chrostowska
Wytworzył:Karolina Chrostowska
Data ostatniej zmiany:2019-05-13 10:54:42
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 98